Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014 » Rejestr uchwał RML kadencji 1994 - 1998

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014: Rejestr uchwał RML kadencji 1994 - 1998

 

- Nieobowiązuje

- ObowiązujeNr uchwały z dnia w sprawie
I/01/94 5.07.1994 wybór przewodniczącego RML
I/02/94 5.07.1994 zmiany statutu
I/03/94 5.07.1994 wyboru Burmistrza Miasta Lubonia
II/04/94 8.07.1994 wyboru wiceprzewodniczących RML
II/05/94 8.07.1994 wyboru zastępcy Burmistrza Lubonia
II/06/94 8.07.1994 wyboru członków Zarządu Miasta Lubonia
II/07/94 8.07.1994 wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego w Poznaniu
III/08/94 3.08.1994 budżetu gminy na rok 1994
III/9/94 3.08.1994 powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Luboniu
III/10/94 3.08.1994 ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej i wyboru Przewodniczącego Komisji
III/11/94 3.08.1994 ustalenia składu osobowego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i wyboru przewodniczącego Komisji
III/12/94 3.08.1994 ustalenia składu osobowego Komisji Organizacyjno-Prawnej i wyboru przewodniczącego Komisji
III/13/94 3.08.1994 ustalenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej i wyboru przewodniczącego Komisji
III/14/94 3.08.1994 ustalenia składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej i wyboru przewodniczącego Komisji
III/15/94 3.08.1994 ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru przewodniczącego Komisji
III/16/94 3.08.1994 zmian do Statutu miasta Lubonia
IV/17/94 7.09.1994 uzupełnienia uchwały o uchwaleniu Regulaminu Rady Miejskiej Lubonia
IV/18/94 7.09.1994 ustalenia składu osobowego Komisji Ekologicznej i wyboru przewodniczącego Komisji
IV/19/94 7.09.1994 zmiany uchwały o wynagrodzeniu członków Zarządu Miasta oraz o wysokości diet i ryczałtów
IV/20/94 7.09.1994 powołania Zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników Sądu Wojewódzkiego i Rejonowego w Poznaniu w kadencji 1995-98
V/21/94 16.09.1994 opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej
VII/22/94 19.10.1994 procedury uchwalania budżetu na 1995 r. oraz materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi
VII/23/94 19.10.1994 wyboru ławników i członków kolegium d/s. wykroczeń
VIII/24/94 16.11.1994 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu
VIII/25/94 16.11.1994 poszerzenia składu osobowego i powołania nowego członka Komisji Inwentaryzacyjnej
IX/26/94 21.12.1994 budżetu gminy na rok 1994
IX/27/94 21.12.1994 podatku od posiadania psów i opłat lokalnych
IX/28/94 21.12.1994 podatku od środków transportowych
IX/29/94 21.12.1994 podatku od nieruchomości
IX/30/94 21.12.1994 wprowadzenia zakazu sprzedaży na targowiskach i w handlu obwoźnym na terenie miasta Lubonia artykułów pirotechnicznych i przemysłowych, powszechnie uznanych jako pirotechniczne.
IX/31/94 21.12.1994 powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji - orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
X/32/95 26.01.1995 określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne
X/33/95 26.01.1995 sytuacji samorządu terytorialnego w Polsce
X/34/95 26.01.1995 wyrażenia poparcia "Uchwały w sprawie konstytucyjnego określenia roli i miejsca samorządu terytorialnego" przyjętej przez V Ogólnopolską Konferencję Prezydentów Burmistrzów i Wójtów w Poznaniu
X/35/95 26.01.1995 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XI/36/95 23.02.1995 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu
XI/37/95 23.02.1995 obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 1995 na terenie Lubonia
XII/38/95 15.03.1995 porozumienia dotyczącego powstania Domu Spokojnej Starości
XII/39/95 15.03.1995 przystąpienia do porozumienia komunalnego dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków w Łęczycy
XII/40/95 15.03.1995 przystąpienia do porozumienia komunalnego dotyczącego budowy wysypiska odpadów komunalnych w Srocku Małym
XIII/41/95 23.03.1995 uchwalenia budżetu miasta na rok 1995
XIII/42/95 23.03.1995 powołania delegata miasta Lubonia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu
XIII/43/95 23.03.1995 współpracy w zakresie ochrony środowiska Wielkopolskiego Parku Narodowego
XV/44/95 27.04.1995 zmiany uchwały nr XIII/41/95 RML z dnia 23.03.1995 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 1995r.
XV/45/95 27.04.1995 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Lubonia za 1994 r.
XV/46/95 27.04.1995 przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
XVI/47/95 25.05.1995 nadania nazwy ulicom: Makowa, Sporna, Warzywna, Malwowa, Korczaka, Leśmiana
XVI/48/95 25.05.1995 zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej
XVI/49/95 25.05.1995 budżetu gminy na rok 1995
XVI/50/95 25.05.1995 rejestracji psów na terenie miasta
XVII/51/95 29.06.1995 organizacji administracji szkół w Luboniu
XVII/52/95 29.06.1995 Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
XVII/53/95 29.06.1995 przejęcia przez miasto Luboń sieci klas specjalnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu
XVII/54/95 29.06.1995 przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski
XVII/55/95 29.06.1995 zawarcia porozumienia w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji infrastruktury technicznej pod budownictwo mieszkaniowe
XVIII/56/95 31.08.1995 rozstrzygnięcia zarzutu Pana Pawła Kurasza do projektu Planu Miejscowego Luboń-Centrum
XVIII/57/95 31.08.1995 j.w. Teresa i Marek Dudzińscy
XVIII/58/95 31.08.1995 j.w. Włodzimierz Bączyk
XVIII/59/95 31.08.1995 j.w. Urszula Grajczyńska
XVIII/60/95 31.08.1995 j.w. Andrzej Malepszak
XVIII/61/95 31.08.1995 j.w. Stanisław Kwiatkowski
XVIII/62/95 31.08.1995 j.w. Danuta i Marcin Nawroccy
XVIII/63/95 31.08.1995 j.w. Genowefa Piechowiak
XVIII/64/95 31.08.1995 j.w. Bogumiła Piechowiak
XVIII/65/95 31.08.1995 j.w. M.S.Kubiak, H.Wasilewska, M..Malanowska
XVIII/66/95 31.08.1995 j.w. Czesława i Lucjan Cybulscy
XVIII/67/95 31.08.1995 j.w. H.Ratajak
XVIII/68/95 31.08.1995 j.w. Stanisław Mizerka i Jacek Mizerka
XVIII/69/95 31.08.1995 j.w. Aleksander Szafran
XVIII/70/95 31.08.1995 j.w. Irena Śniegowska
XVIII/71/95 31.08.1995 j.w. Stanisław Bartlewicz
XVIII/72/95 31.08.1995 j.w. Krystyna i Wojciech Nowak
XVIII/73/95 31.08.1995 j.w. Piotr Krzyżański
XVIII/74/95 31.08.1995 j.w. Barbara Latosi
XVIII/75/95 31.08.1995 j.w. Beata Konieczna-Borucka
XVIII/76/95 31.08.1995 j.w. Czesław Mizerka
XVIII/77/95 31.08.1995 j.w. Julian Dengler
XVIII/78/95 31.08.1995 j.w. G.Jęch, M.Cieloszyk, Ł.Popiak
XVIII/79/95 31.08.1995 j.w. Florentyna i Edmund Bielawscy
XVIII/80/95 31.08.1995 j.w. Maria Krysińska, Z.I.Nawrot
XVIII/81/95 31.08.1995 j.w. Edmund Kaczmarek
XVIII/82/95 31.08.1995 j.w. Halina Nowakowska
XVIII/83/95 31.08.1995 j.w. Jerzy Nacewicz
XVIII/84/95 31.08.1995 j.w. Maria i Julian Kowalkiewicz
XVIII/85/95 31.08.1995 j.w. Hanna i Andrzej Kowalkiewicz
XVIII/86/95 31.08.1995 j.w. Urszula i Marian Marcinkowscy
XVIII/87/95 31.08.1995 j.w. Janina i Witold Jankowscy
XIX/88/95 22.09.1995 opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej
XIX/89/95 22.09.1995 budżetu miasta na 1995 rok
XX/90/95 5.10.1995 wniosku o powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych w Luboniu
XX/91/95 5.10.1995 zmiany budżetu gminy na 1995r.
XX/92/95 5.10.1995 powołania przedstawicieli miasta Luboń do Zespołu Przygotowującego Projekt Porozumienia określającego prawa do składników majątkowych Szkół Podstawowych w Luboniu
XX/93/95 5.10.1995 dokończenia budowy ścieżki rowerowej w Luboniu
XX/94/95 5.10.1995 nadania nazwy ulicom: Andersena, Skowronkowa
XX/95/95 5.10.1995 zmiany uchwały IX/27/94 w sprawie podatku od posiadania psów i opłat lokalnych
XXI/96/95 9.11.1995 procedury uchwalania budżetu na 1996 r. oraz materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi.
XXI/97/95 9.11.1995 zmiany budżetu gminy na 1995r.
XXI/98/95 9.11.1995 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu
XXI/99/95 9.11.1995 wskazania banku prowadzącego obsługę kasową miasta Lubonia
XXI/100/95 9.11.1995 zmiany uchwały nr IX/27/94 RML z dnia 21.12.1994 r. o podatku od posiadania psów i opłat lokalnych
XXI/101/95 9.11.1995 wyboru członka Zarządu Miasta do Rady Nadzorczej "Translub"-u
XXI/102/95 9.11.1995 zbycia w trybie nieodpłatnym składników mienia komunalnego
XXII/103/95 7.12.1995 korzystania ze składowiska odpadów w Luboniu i częściowo w Srocku Małym
XXII/104/95 7.12.1995 zmiany załącznika nr 4 "Wykaz inwestycji miejskich w 1995 r" do Uchwały nr XIII/41/95 z dnia 23.03.1995r.
XXII/105/95 7.12.1995 odpłatności za korzystanie z placówek przedszkolnych
XXIII/106/95 28.12.1995 zmiany budżetu gminy na 1995r.
XXIII/107/95 28.12.1995 podatku od posiadania psów i opłat lokalnych
XXIII/108/95 28.12.1995 podatku od środków transportowych
XXIII/109/95 28.12.1995 podatku od nieruchomości
XXIII/110/95 28.12.1995 utworzenia Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół
XXIII/111/95 28.12.1995 finansowania przedszkoli niepublicznych
XXIII/112/95 28.12.1995 zasad usytuowania na terenie m.Lubonia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zaw. pow. 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
XXIII/113/95 28.12.1995 uznania za niezasadne żądanie usunięcia naruszenia prawa własności Juliana Denglera uchwałą nr XVIII/77/95
XXIII/114/95 28.12.1995 j.w. Ł.Popiak, M.Cieloszyk, G.Jęch uchwałą nr XVIII/78/95
XXIV/115/96 25.01.1996 stanowiska w sprawie przynależności m..Lubonia do ZOZ Poznań-Wilda
XXIV/116/96 25.01.1996 projektu umowy z Energetyką Poznańską S.A. Zakład Poznań-Centrum dotyczącą przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
XXIV/117/96 25.01.1996 zmiany uchwały nr XXIII/107/95 z dnia 28.12.1995 r. w sprawie podatku od posiadania psów i opłat lokalnych
XXIV/118/96 25.01.1996 powołania radnego Stefana Wiatra w skład Komisji Gospodarczej RML
XXIV/119/96 25.01.1996 powołania radnych Leszka Mylkę i Mieczysława Pohla w skład Komisji Ekologicznej RML
XXV/120/96 15.02.1996 obniżenia cen skupu żyta jak podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 1996 na terenie Lubonia
XXV/121/96 15.02.1996 zmiany Statutu Miasta Lubonia
XXV/122/96 15.02.1996 zmiany składu Komisji Rewizynej
XXVI/123/96 21.03.1996 budżetu miasta na 1996 rok
XXVI/124/96 21.03.1996 odwołania radnego Stefana Wiatra ze składu Komisji Ekologicznej RML
XXVII/125/96 25.04.1996 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Lubonia za 1995 r.
XXVII/126/96 25.04.1996 odpłatności za korzystanie z placówek przedszkolnych
XXVII/127/96 25.04.1996 zmiany na stanowisku przewodniczącego Komisji Ekologicznej RML
XXVII/128/96 25.04.1996 odwołania radnego Wojciecha Dutki z funkcji Przewodniczącego Komisji Ekologicznej RML
XXVII/129/96 25.04.1996 zmiany Statutu Biura Majątku Komunalnego
XXVII/130/96 25.04.1996 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu
XXVIII/131/96 17.05.1996 tekstu jednolitego Statutu Miasta Lubonia
XXVIII/132/96 17.05.1996 zmiany budżetu gminy na 1996 r.
XXVIII/133/96 17.05.1996 regulaminu konkursu na dyrektorów szkół podstawowych
XXVIII/134/96 17.05.1996 powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów w szkołach podstawowych w Luboniu
XXIX/135/96 27.06.1996 poręczenia przez miasto Zakładom Chemicznym "Luboń" S.a. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie
XXIX/136/96 27.06.1996 zmiany uchwały nr X/32/95 RML z 26.01.1995 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne
XXIX/137/96 27.06.1996 zmiany budżetu miasta na 1996r.
XXIX/138/96 27.06.1996 nadania nazwy ulicy: Kalinowa
XXX/139/96 11.07.1996 korzystania ze składowisko odpadów w Luboniu i częściowo w Srocku Małym
XXXI140/96 28.08.1996 opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej
XXXI/141/96 28.08.1996 przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
XXXII/142/96 26.09.1996 tekstu jednolitego Statutu Miasta Lubonia
XXXII/143/96 26.09.1996 uczestnictwa Miasta Lubonia w przygotowaniu Rocznic Milenijnych w Gnieźnie
XXXII/144/96 26.09.1996 zmiany budżetu miasta na 1996r.
XXXII/145/96 26.09.1996 zasad zwrotu zasiłków celowych, świadczeń leczniczych, pomocy rzeczowej i kosztów pogrzebu
XXXII/146/96 26.09.1996 zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
XXXII/147/96 26.09.1996 udzielenia upoważnienia Kierownikowi MOPS w Luboniu do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych gminie
XXXII/148/96 26.09.1996 wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art.. 3 p..3 /i art.. 3 p..4/ ustawy z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody
XXXII/149/96 26.09.1996 nadania nazwy ulicy: Harcerska
XXXIII/150/96 24.10.1996 procedury uchwalenia budżetu na 1997 r. oraz materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi
XXXIII/151/96 24.10.1996 poręczenia przez miasto Zakładom Chemicznym "Luboń" S.a. pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie
XXXIII/152/96 24.10.1996 powołania Skarbnika Miasta Lubonia Elżbiety Miałkas w skład Komisji Gospodarczej RML
XXXIV/153/96 28.11.1996 udzielenia pożyczki Przedsiębiorstwu Transportowemu "Translub" sp. z o.o. w Luboniu
XXXIV/154/96 28.11.1996 zmiany budżetu miasta na 1996r.
XXXIV/155/96 28.11.1996 kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu
XXXIV/156/96 28.11.1996 nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego
XXXIV/157/96 28.11.1996 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Schmidta
XXXIV/158/96 28.11.1996 powołania radnego Bronisława Podżerka w skład Komisji Rewizyjnej RML
XXXV/159/96 19.12.1996 odstąpienia od porozumienia komunalnego dotyczącego budowy oczyszczalni ścieków w Łęczycy
XXXV/160/96 19.12.1996 zmiany budżetu miasta na 1996r.
XXXV/161/96 19.12.1996 podatku od nieruchomości
XXXV/162/96 19.12.1996 podatku od środków transportowych
XXXV/163/96 19.12.1996 podatku od posiadania psów i opłat lokalnych
XXXV/164/96 19.12.1996 wynagrodzenia etatowych członków Zarządu oraz wysokości ryczałtów
XXXV/165/96 19.12.1996 ustalenia wysokości diet i ryczałtów dla radnych i członków Komisji Rady Miejskiej
XXXV/166/96 19.12.1996 zbycia w trybie nieodpłatnym składników mienia komunalnego
XXXV/167/96 19.12.1996 powołania radnego Tomasza Linkiewicza w skład Komisji Organizacyjno-Prawnej RML
XXXV/168/96 19.12.1996 obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 1997 na terenie Lubonia
XXXV/169/96 19.12.1996 trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
XXXVI/170/97 23.01.1997 zmiany uchwały nr XVI/48/95 RML w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej
XXXVI/171/97 23.01.1997 powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
XXXVI/172/97 23.01.1997 zmiany Statutu Miasta Lubonia
XXXVII/173/97 27.02.1997 przyjęcia przez miasto Luboń środków finansowych na zadania dot. modernizacji i remontu pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Luboniu
XXXVII/174/97 27.02.1997 budżetu miasta Lubonia na 1997r.
XXXVII/175/97 27.02.1997 nadania nazwy ulicy: Modrakowa
XXXVIII/176/97 3.04.1997 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
XXXVIII/177/97 3.04.1997 zmiany uchwały XXIII/112/95 RML z 28.12.1995 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie m..Lubonia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych ...
XXXVIII/178/97 3.04.1997 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu
XXXVIII/179/97 3.04.1997 powołania radnej Izabelli Szczepaniak w skład Komisji Sfery Społecznej
XXXVIII/180/97 3.04.1997 powołania radnej Izabeli Szczepaniak w skład Komisji Gospodarczej
XXXIX/181/97 24.04.1997 udzielenia absolutorium ZML za 1996r.
XXXIX/182/97 24.04.1997 odpłatności za korzystanie z placówek przedszkolnych
XXXIX/183/97 24.04.1997 zmiany budżetu miasta na 1997 r.
XL/184/97 5.06.1997 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Luboń-Centrum"
XL/185/97 5.06.1997 Regulaminu Konkursu na dyrektorów przedszkoli
XL/186/97 5.06.1997 powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola nr 5 w Luboniu
XL/187/97 5.06.1997 przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia
XLI/188/97 26.06.1997 opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej
XLI/189/97 26.06.1997 zmiany budżetu miasta na 1997 r.
XLI/190/97 26.06.1997 ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
XLI/191/97 26.06.1997 wyrażenia opinii o programach rozwoju wodociągów i kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej opracowanych przez PPiU "Aqua" w kwietniu 1996r.
XLII/192/97 16.07.1997 prywatyzacji spółki "Perkom" w Luboniu
XLII/193/97 16.07.1997 zmiany Statutu Miasta Lubonia
XLII/194/97 16.07.1997 ustalenia wysokości diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
XLII/195/97 16.07.1997 utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 21.09.1997 r.
XLII/196/97 16.07.1997 przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Lubonia
XLII/197/97 16.07.1997 wyboru protokolanta
XLII/198/97 16.07.1997 zbycia w trybie nieodpłatnym składników mienia komunalnego
XLIII/199/97 25.09.1997 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu
XLIII/200/97 25.09.1997 przeznaczenia nagrody za zagospodarowanie odpadów
XLIII/201/97 25.09.1997 zmiany budżetu miasta na rok 1997
XLIII/202/97 25.09.1997 nadania medalu Zasłużony dla Miasta Lubonia - Chórowi Bard
XLIII/203/97 25.09.1997 nadania medalu Zasłużony dla Miasta Lubonia - Panu Zenonowi Twardowskiemu
XLIV/204/97 30.10.1997 zmiany budżetu miasta na rok 1997
XLIV/205/97 30.10.1997 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu
XLIV/206/97 30.10.1997 zmiany budżetu miasta na rok 1997
XLIV/207/97 30.10.1997 zmiany uchwały nr X/32/95 RML z 26.01.1995 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych oraz czynszu za wynajmowane lokale socjalne
XLIV/208/97 30.10.1997 procedury uchwalania budżetu na 1998 r. oraz materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi
XLIV/209/97 30.10.1997 upoważnienia Zarządu Miasta do podpisania porozumienia z Wojewodą Poznańskim dot. przyjęcia zadania związanego z adaptacją pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Luboniu dla potrzeb praktyki lekarza rodzinnego
XLIV/210/97 31.10.1997 nadania nazwy ulicy: Chemików
XLIV/211/97 30.10.1997 nadania nazwy ulicy: Makuszyńskiego
XLIV/212/97 30.10.1997 nadania nazwy ulicy: Nad Żabinką
XLV/213/97 27.11.1997 zawarcia umowy o współpracy partnerskiej z gminą Ruedersdorf
XLV/214/97 27.11.1997 nadania nazwy ulicy: Przejazd
XLV/215/97 27.11.1997 nadania nazwy ulicy: Azaliowa
XLV/216/97 27.11.1997 nadania nazwy ulicy: Fiołkowa
XLV/217/97 27.11.1997 nadania nazwy ulicy: Konwaliowa
XLV/218/97 27.11.1997 nadania nazwy ulicy: Słonecznikowa
XLV/219/97 27.11.1997 nadania nazwy ulicy: Nagietkowa
XLVI/220/97 27.11.1997 zaciągnięcia kredytu bankowego
XLVI/221/97 15.12.1997 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu
XLVII/222/97 22.12.1997 zmiany budżetu miasta na 1997r.
XLVII/223/97 22.12.1997 podatku od nieruchomości
XLVI/224/97 22.12.1997 podatku od środków transportowych
XLVII/225/97 22.12.1997 podatku od posiadania psów i opłat lokalnych
XLVII/226/97 22.12.1997 obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 1998 na terenie miasta Lubonia
XLVIII/227/98 22.01.1998 zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
XLVIII/228/98 22.01.1998 zbycia w trybie nieodpłatnym składników mienia komunalnego
XLVIII/229/98 22.01.1998 odwołania członka Zarządu Miasta Lubonia
XLIX/230/98 26.02.1998 zasad zwrotu zasiłków celowych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach
XLIX/231/98 26.02.1998 udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
XLIX/232/98 26.02.1998 wyboru członka Zarządu Miasta Lubonia
XLIX/233/98 26.02.1998 budżetu miasta na 1998 r.
XLIX/234/98 26.02.1998 reformy administracyjnej kraju
XLIX/235/98 26.02.1998 regulaminu Straży Miejskiej w Luboniu
L/236/98 26.03.1998 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 1998 r.
L/237/98 26.03.1998 zmiany Statutu Miasta Lubonia
L/238/98 26.03.1998 odpłatności za korzystanie z placówek przedszkolnych
L/239/98 26.03.1998 zbycia w trybie nieodpłatnym składników mienia komunalnego
L/240/98 26.03.1998 wyboru członka Zarządu do Rady Nadzorczej „KOMLUB”-u
L/241/98 26.03.1998 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Luboń-Północ”
L/242/98 26.03.1998 poszerzenia składu osobowego i powołania nowego członka Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa
L/243/98 26.03.1998 poszerzenia składu osobowego i powołania nowego członka Komisji Organizacyjno-Prawnej
LI/244/98 23.04.1998 udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Lubonia za 1997 r.
LI/245/98 23.04.1998 wysokości opłat za znakowanie i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt
LI/246/98 23.04.1998 Regulaminu Konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu
LI/247/98 23.04.1998 powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu
LI/248/98 23.04.1998 nadania nazwy ulicy: Wiosenna
LI/249/98 23.04.1998 nadania nazwy ulicy: Jesienna
LI/250/98 23.04.1998 nadania nazwy ulicy: Pogodna
LI/251/98 23.04.1998 nadania nazwy ulicy: Stolarska
LII/252/98 28.05.1998 przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia
LII/253/98 28.05.1998 przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego dla Miasta Lubonia
LII/254/98 28.05.1998 ustalenia wysokości diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
LIII/255/98 16.06.1998 zmiany budżetu miasta na rok 1998
LIII/256/98 16.06.1998 udzielenia upoważnienia Kierownikowi MOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych gminie
LIII/257/98 16.06.1998 zbycia w trybie nieodpłatnym składników mienia komunalnego
LIII/258/98 16.06.1998 przyjęcia „Koncepcji programowej kanalizacji sanitarnej Miasta Lubonia”
   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych