Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Burmistrz » Burmistrz

Burmistrz: Burmistrz

Zgodnie z art. 26 Ustawy z 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz. Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Miasta lub wyboru go przez Radę Miasta i upływa z dniem upływu kadencji Rady Miasta. Burmistrz, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji przeprowadza się wybory przedterminowe .
Wg art. 30 ustawy, Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miasta i zadania Miasta określone przepisami prawa. W realizacji zadan własnych Miasta Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miasta. Zgodnie z art. 31 ustawy Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.
Burmistrz odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Miasta (art. 60 ustawy). Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie Miasta,
- dysponowania rezerwami budżetu Miasta,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Burmistrz obowiązany jest do przedkładania Wojewodzie uchwał Rady Miasta w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art. 90 ustawy). Akty ustanawiające przepisy porządkowe Burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Miasta i zarządzenia Burmistrza objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.


 

Burmistrz Miasta Luboń

Małgorzata Machalska tel. 618130141, faks 618130097


 

Zastępcy Burmistrza

1. Michał Popławski tel. 618130141, faks 618130097

2. Dorota Franek tel. 618130141, faks 618130097

 


 

 

 

Burmistrz Miasta oraz Zastępcy Burmistrza Miasta przyjmują Obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy roboczy poniedziałek miesiąca w godzinach od 9:30 do 17:30

 

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych