Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014 » Porozumienia międzygminne

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014: Porozumienia międzygminne

Nr uchwały

data

w sprawie:

data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp.

XIV/73/2003

23.10.2003

zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie budowy i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie

 

XLVII/228/2006

12.04.2006

upoważnienia Burmistrza do zawarcia „Porozumienia o utworzeniu i współpracy partnerskiej w ramach Parku Przemysłowego LUBOŃ”

 

VIII/51/2007

29.3.2007

upoważnienia Burmistrza Miasta Luboń do zawarcia porozumienia z Gminą Buk,w sprawie składowania odpadów komunalnych z terenu Lubonia na składowisku odpadów we wsi Wysoczka

 

XXV/146/2008

30.10.2008

porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

XXXVI/222/2009

29.10.2009

porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań, w zakresie budowy gminnych dróg, ulic i mostów

 

XLII/242/2010

25.03.2010

porozumienia międzygminnego z Miastem i Gmina Buk, w zakresie składowania odpadów komunalnych oznaczonych kodem 20 03 01 na gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonym we wsi Wysoczka

 

XLIV/244/2010

15.04.2010

porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

L/273/2010

21.10.2010

zmiany uchwały nr XLIV/244/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

 

19.11.2010

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Poznania do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 16.04.2010 r. pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Dz.Urz.Woj.Wilkp. Rocznik 2012, pozycja 2341 data ogłoszenia: 22.05.2012

XXXVI/217/2013

26.09.2013

porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w ramach projektu: „Badanie powiązań funkcjonalno – przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej” dotyczącego powierzenia Miastu Poznań zadania publicznego polegającego na określeniu powiązań funkcjonalno – przestrzennych w zakresie potrzeb parkingowych

 

XLIII/280/2014

27.03.2014

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

XLIII/281/2014

27.03.2014

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń i Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

XLIII/282/2014

27.03.2014

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń,Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

ZTM.TA.0716-34/14

14.07.2014

Porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0716-34/14 Burmistrza Lubonia; Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2014r. Porozumienie Międzygminne Nr ZTM.TA.0716-34/14, pomiędzy: Miastem Poznań a Miastem Luboń

Porozumienie międzygminne zostało ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Wilkp. Rocznik 2014, pozycja 1301 data ogłoszenia: 09.03.2015

ZTM.TA.0716-35/14

14.07.2014

Porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0716-35/14 Burmistrza Lubonia; Prezydenta Miasta Poznania; Wójta Gminy Komorniki z dnia 14 lipca 2014r. Porozumienie Międzygminne Nr ZTM.TA.0716-35/14 pomiędzy: Miastem Poznań, Miastem Luboń i Gminą Komorniki.

Porozumienie międzygminne zostało ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Wilkp. Rocznik 2014, pozycja 1302 data ogłoszenia: 09.03.2015

ZTM.TA.0716-36/14

14.07.2014

Porozumienie międzygminne nr ZTM.TA.0716-36/14 Burmistrza Gminy Mosina; Burmistrza Lubonia; Burmistrza Puszczykowa; Prezydenta Miasta Poznania; Wójta Gminy Komorniki z dnia 14 lipca 2014r. Porozumienie Międzygminne NR ZTM.TA.0716-36/14 pomiędzy:Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina

Porozumienie międzygminne zostało ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Wilkp. Rocznik 2014, pozycja 1303 data ogłoszenia: 09.03.2015

II/14/2014

11.12.2014

zawarcia porozumienia między Miastem Luboń a Miastem Poznaniem, dotyczącego zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie

 

 

15.12.2014

Porozumienie międzygminne Burmistrza Lubonia; Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 55 dla uczniów - członków Kościoła Zielonoświątkowego zamieszkałych na terenie miasta Lubonia

Porozumienie międzygminne zostało ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Wilkp. Rocznik 2015 pozycja 339 data ogłoszenia: 21.01.2015

IV/28/2015

29.01.2015

zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń i Gminą Komorniki powierzającego Gminie Komorniki częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Porozumienie międzygminne zostało ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Wilkp. Rocznik 2015, pozycja 2907 data ogłoszenia: 29.04.2015

 

16.03.2015

Aneks nr 1 Burmistrza Lubonia; Prezydenta Miasta Poznania w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 55 dla uczniów - członków Kościoła Zielonoświątkowego zamieszkałych na terenie miasta Lubonia.

Dz.Urz.Woj.Wilkp. Rocznik 2015, pozycja 3001 data ogłoszenia: 04.05.2015

 

09.04.2015

Porozumienie międzygminne Burmistrza Lubonia; Wójta Gminy Komorniki z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki przez Miasto Luboń częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Porozumienie międzygminne zostało ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Wilkp. Rocznik 2015, pozycja 2907 data ogłoszenia: 29.04.2015

VII/49/2015

21.05.2015

zmiany porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

XXVII/183/2016

15.12.2016

porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń a Miastem Poznań i Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych