Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014 » Rejestr uchwał RML kadencji 2006 - 2010

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014: Rejestr uchwał RML kadencji 2006 - 2010

 

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA LUBOŃ

2006-2010

 

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp.

I/1/2006

27.11.2006

wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Luboń

 

I/2/2006

27.11.2006

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Luboń

 

I/3/2006

27.11.2006

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

II/4/2006

06.12. 2006

obsadzenia mandatu radnego

 

II/5/2006

06.12. 2006

ustalenia liczebności komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń

 

II/6/2006

06.12. 2006

powołania komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń

 

II/7/2006

06.12. 2006

wyboru Przewodniczącego komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń

 

II/8/2006

06.12. 2006

określenia ilościowego składu komisji stałych Rady Miasta Luboń

 

II/9/2006

06.12. 2006

powołania komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Miasta Luboń

 

II/10/2006

 

powołania komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Luboń

 

II/11/2006

06.12. 2006

powołania komisji Sfery Społecznej Rady Miasta Luboń

 

II/12/2006

06.12. 2006

powołania komisji Komunalnej Rady Miasta Luboń

 

II/13/2006

06.12. 2006

powołania doraźnej komisji ds. Ochrony Środowiska

 

II/14/2006

06.12. 2006

wygaśnięcia mandatu radnego

 

III/15/2006

14.12.2006

obsadzenia mandatu radnego

 

III/16/2006

14.12.2006

podatku od nieruchomości na rok 2007

 

III/17/2006

14.12.2006

podatku od środków transportowych na rok 2007

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2006, pozycja 4987 data ogłoszenia: 15.12.2006

III/18/2006

14.12.2006

opłaty targowej na rok 2007

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2006, pozycja 4988 data ogłoszenia: 15.12.2006

III/19/2006

14.12.2006

obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2007

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2006, pozycja 4989 data ogłoszenia: 15.12.2006

III/20/2006

14.12.2006

podatku od posiadania psów na rok 2007

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2006, pozycja 4990 data ogłoszenia: 15.12.2006

II/21/2006

14.12.2006

wynagrodzenia Burmistrza Miasta Luboń

 

IV/22/2006

21.12.2006

zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2006

 

IV/23/2006

21.12.2006

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia “Planu rozwoju lokalnego Miasta Luboń”

 

IV/24/2006

21.12.2006

opłaty skarbowej

 

IV/25/2006

21.12.2006

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007”

 

IV/26/2006

21.12.2006

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007”

 

IV/27/2006

21.12.2006

Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007”

 

IV/28/2006

21.12.2006

dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Biura Majątku Komunalnego w Luboniu

 

IV/29/2006

21.12.2006

diet miesięcznych dla radnych Rady Miasta Luboń

 

IV/30/2006

21.12.2006

ustalenia wysokości stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego w podróży służbowej i zwrotu kosztów przejazdów

 

IV/31/2006

21.12.2006

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007

 

IV/32/2006

 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Miasta Luboń

 

IV/33/2006

21.12.2006

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Sfery Społecznej Rady Miasta Luboń

 

IV/34/2006

21.12.2006

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Ochrony Środowiska

 

VI/35/2007

05.02.2007

budżetu miasta Luboń na rok 2007

 

VI/36/2007

01.03.2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia “Planu rozwoju lokalnego Miasta Luboń”

 

VI/37/2007

01.03.2007

przystąpienia do sporządzenia zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń”

 

VI/38/2007

01.03.2007

nadania nazwy ulicy

 

VI/39/2007

01.03.2007

powołania delegata na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu”

 

VII/40/2007

01.03.2007

zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

VII/41/2007

01.03.2007

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Stary Luboń”

 

VII/42/2007

01.03.2007

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Żabikowo Centrum - Południe”

 

VII/43/2007

01.03.2007

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Żabikowo Centrum - Północ”

 

VII/44/2007

01.03.2007

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Za autostradą”

 

VII/45/2007

01.03.2007

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Luboń Północ”

 

VII/46/2007

01.03.2007

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Luboń-Centrum”

 

VII/47/2007

01.03.2007

ustalenia przedmiotu działania komisji Rady Miasta

 

VII /48/2007

01.03.2007

powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Luboniu

 

VIII/49/2007

29.03.2007

udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu

 

VIII/50/2007

29.03.2007

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2007

 

VIII/51/2007

29.03.2007

upoważnienia Burmistrza Miasta Luboń do zawarcia porozumienia z Gminą Buk

 

VIII/52/2007

29.03.2007

powołania przedstawicieli Miasta Luboń w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski

 

VIII/53/2007

29.03.2007

zawiadomienia Skarbnika Miasta Luboń i Sekretarza Miasta Luboń o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

IX/54/2007

24.04.2007

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Luboń za 2006 rok

 

X/55/2007

24.05.2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia “Planu rozwoju lokalnego Miasta Luboń”

 

X/56/2007

24.05.2007

pomocy finansowej dla Miasta Poznania

 

X/57/2007

24.05.2007

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2007

 

X/58/2007

24.05.2007

zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli

 

X/59/2007

24.05.2007

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XI/60/2007

27.06.2007

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2007

 

XI/61/2007

27.06.2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia “Planu rozwoju lokalnego Miasta Luboń”

 

XI/62/2007

27.06.2007

miany uchwały nr VII/40/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 1 marca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

 

XI/63/2007

27.06.2007

zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Luboń

 

XI/64/2007

27.06.2007

zmiany uchwały nr XXXIII/170/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 24 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

XI/65/2007

27.06.2007

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

 

XI/66/2007

27.06.2007

ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego

 

XII/67/2007

 

19.07.2007

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń „FOSFORY”

 

 

XII/68/2007

19.07.2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia “Planu rozwoju lokalnego Miasta Luboń”

 

XII/69/2007

19.07.2007

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2007

 

XII/70/2007

19.07.2007

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z przewozów regularnych organizowanych przez Miasto Luboń

 

XII/71/2007

19.07.2007

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XII/72/2007

19.07.2007

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XII/73/2007

19.07.2007

przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Lubonia”

 

XIII/74/2007

27.09.2007

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2007

 

XIII/75/2007

27.09.2007

zabezpieczenia przyznanych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycje pn. Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Luboniu

 

XIII/76/2007

27.09.2007

zatwierdzenia umowy o współpracy z Aquanet S.A. w Poznaniu

 

XIII/77/2007

27.09.2007

wyboru ławników na kadencję 2008 – 2011

 

XIII/78/2007

27.09.2007

powiadomienia Skarbnika Miasta Luboń i Sekretarza Miasta Luboń o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

XIII/79/2007

27.09.2007

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XIV/80/2007

15.11.2007

podatku od nieruchomości na rok 2008

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2007, pozycja 4410 data ogłoszenia: 14.12.2007

XIV/81/2007

15.11.2007

podatku od środków transportowych na rok 2008

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2007, pozycja 4411 data ogłoszenia: 14.12.2007

XIV/82/2007

15.11.2007

opłaty targowej na rok 2008

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2007, pozycja 4412 data ogłoszenia: 14.12.2007

XIV/83/2007

15.11.2007

obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2007, pozycja 4413 data ogłoszenia: 14.12.2007

XIV/84/2007

15.11.2007

opłaty od posiadania psów na rok 2008

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2007, pozycja 4414 data ogłoszenia: 14.12.2007

XIV/85/2007

15.11.2007

zmiany wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2007, pozycja 4415 data ogłoszenia: 14.12.2007

XIV/86/2007

15.11.2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia “Planu rozwoju lokalnego Miasta Luboń”

 

XIV/87/2007

15.11.2007

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2007

 

XIV/88/2007

15.11.2007

przyjęcia “Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2008roku”

 

XIV/89/2007

15.11.2007

regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół iprzedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2007, pozycja 4363 data ogłoszenia: 14.12.2007

XIV/90/2007

15.11.2007

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2007, pozycja 4364 data ogłoszenia: 14.12.2007

XIV/91/2007

15.11.2007

nadania nazwy ulicy w Luboniu

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2007, pozycja 4365 data ogłoszenia: 14.12.2007

XV/92/2007

06.12.2007

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2007

 

XV/93/2007

06.12.2007

zmiany uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008

 

XV/94/2007

06.12.2007

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008”

 

XV/95/2007

06.12.2007

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008”

 

XV/96/2007

06.12.2007

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XVI/97/2008

15.01.2008

budżetu miasta Luboń na rok 2008

 

XVI/98/2008

15.01.2008

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia “Planu rozwoju lokalnego Miasta Luboń”

 

XVI/99/2008

15.01.2008

Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008”

 

XVI/100/2008

15.01.2008

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008

 

XVII/101/2008

28.02.2008

wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie w 2008r. kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

 

XVII/102/2008

28.02.2008

zmiany uchwały IV/24/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie opłaty skarbowej

 

XVII/103/2008

28.02.2008

udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu

 

XVII/104/2008

28.02.2008

uznania skarg na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta Luboń za niezasadne

 

XVII/105/2008

28.02.2008

uznania za nieuzasadnioną skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

 

XVII/106/2008

28.02.2008

przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu

 

XVIII/107/2008

27.03.2008

zmiany Statutu Miasta Luboń

 

XVIII/108/2008

27.03.2008

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2008

 

XVIII/109/2008

27.03.2008

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia “Planu rozwoju lokalnego Miasta Luboń”

 

XVIII/110/2008

27.03.2008

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

XVIII/111/2008

27.03.2008

przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w 2008r. realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim

 

XVIII/112/2008

27.03.2008

zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Luboń

 

XIX/113/2008

24.04.2008

zabezpieczenia przyznanych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycje pn. Budowa rekreacyjnego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Luboniu

 

XIX/114/2008

24.04.2008

ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i gier zlokalizowanych na terenie miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2008, pozycja 1703 data ogłoszenia: 03.06.2008

XIX/115/2008

24.04.2008

zmiany uchwały IV/24/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie opłaty skarbowej

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2008, pozycja 1704 data ogłoszenia: 03.06.2008

XX/116/2008

29.05.2008

zaciągnięcia przez Miasto Luboń kredytu długoterminowego w kwocie 10.800.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

 

XX/117/2008

29.05.2008

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2008

 

XX/118/2008

29.05.2008

uznania za nieuzasadnioną skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Luboń

 

XX/119/2008

29.05.2008

zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Luboń

 

XX/120/2008

29.05.2008

miany wynagrodzenia Burmistrza Miasta Luboń

 

XXI/121/2008

24.06.2008

zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

XXI/122/2008

24.06.2008

zmiany uchwały Rady Miasta Luboń nr XX/102/2004 r. z dnia 4 marca 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2008, pozycja 2544 data ogłoszenia: 22.08.2008

XXII/123/2008

31.07.2008

opłat za korzystanie z przewozów regularnych organizowanych przez Miasto Luboń

 

XXII/124/2008

31.07.2008

zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie z przedszkola publicznego w Mieście Luboń

 

XXII/125/2008

31.07.2008

zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia przez Miasto Luboń kredytu długoterminowego

 

XXII/126/2008

31.07.2008

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2008

 

XXII/127/2008

31.07.2008

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XXII/ 128/08

31.07.2008

uznania za nieuzasadnioną skargi na działania Burmistrza Miasta Luboń

 

XXIII/129/2008

25.09.2008

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń

 

XXIII/130/2008

25.09.2008

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2008

 

XXIII/131/2008

25.09.2008

upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu do załatwiania spraw z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2008, pozycja 3300 data ogłoszenia: 25.11.2008

XXIV/132/2008

15.10.2008

przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Luboń na lata 2008-2017

 

XXIV/133/2008

 

15.10.2008

uchwalenia mpzp FOSFORY

 

 

XXIV/134/2008

15.10.2008

utworzenia Punktu Przedszkolnego w Luboniu

 

XXIV/135/2008

15.10.2008

przystąpienia Miasta Luboń do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

XXIV /136 /2008

15.10.2008

zmiany uchwały Nr XXIII /131 /2008 Rady Miasta Luboń z dnia 25 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu do załatwiania spraw z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2008, pozycja 3303 data ogłoszenia: 25.11.2008

XXV/137/2008

30.10.2008

podatku od nieruchomości na rok 2009

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2008, pozycja 3438 data ogłoszenia: 01.12.2008

XXV/138/2008

30.10.2008

podatku od środków transportowych na rok 2009

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2008, pozycja 3439 data ogłoszenia: 01.12.2008

XXV/139/2008

30.10.2008

opłaty targowej na rok 2009

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2008, pozycja 3440 data ogłoszenia: 01.12.2008

XXV/140/2008

30.10.2008

obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2008, pozycja 3441 data ogłoszenia: 01.12.2008

XXV/141/2008

30.10.2008

opłaty od posiadania psów na rok 2009

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2008, pozycja 3442 data ogłoszenia: 01.12.2008

XXV/142/2008

30.10.2008

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2008

 

XXV/143/2008

30.10.2008

zaciągnięcia oraz zabezpieczenia wekslem in blanco pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

XXV/144/2008

30.10.2008

zmiany uchwały nr XX/116/2008 Rady Miasta Luboń w sprawie zaciągnięcia przez Miasto Luboń kredytu długoterminowego w kwocie 10.800.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

 

XXV/145/2008

30.10.2008

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Luboniu przy ulicy Ks. Streicha na rzecz dzierżawcy

 

XXV/146/2008

30.10.2008

porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

XXVI/147/2008

04.12.2008

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2008

 

XXVI/148/2008

04.12.2008

uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Luboń na lata 2008—2012

 

XXVI/149/2008

04.12.2008

zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

 

XXVI/150/2008

 

04.12.2008

przyjęcia “Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2009roku”

 

XXVI/151/2008

04.12.2008

regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń

 

XXVI/152/2008

04.12.2008

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009

 

XXVII/153/2008

30.12.2008

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2008

 

XXVII/154/2008

30.12.2008

budżetu miasta Luboń na rok 2009.

 

XXVII/155/2008

30.12.2008

zmiany uchwały nr XLV/220/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe Miasta Luboń

 

XXVII/156/2008

30.12.2008

zmiany do uchwały o Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Luboń na lata 2008—2012

 

XXVII/157/2008

30.12.2008

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy

 

XXVII/158/2008

30.12.2008

Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009”

 

XXVII/159/2008

30.12.2008

przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w 2009r. realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim

 

XXVII/160//2008

30.12.2008

udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego

 

XXVII/161/2008

30.12.2008

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy na rok 2009.

 

XXVII/162/2008

30.12.2008

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XXVIII/163/2009

05.02.2009

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2009

 

XXVIII/164/2009

 

05.02.2009

uchwalenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Miasta Luboń „Luboń – Centrum”

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2008, pozycja 904 data ogłoszenia: 07.04.2008

XXVIII/165/2009

05.02.2009

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Lasek – rejon ul. Wirowskiej”

 

XXVIII/166/2009

05.02.2009

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Lasek – rejon ul. Nowiny”

 

XXVIII/167/2009

05.02.2009

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy

 

XXVIII/168/2009

05.02.2009

zwolnienia od opłat zgłoszeń o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dostosowującej przedmiot działalności do PKD 2007

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2008, pozycja 905 data ogłoszenia: 07.04.2008

XXVIII/169/2009

05.02.2009

zatwierdzenie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

XXVIII/170/2009

05.02.2009

Regulaminu nadawania honorowych wyróżnień: medalu – „Zasłużony dla Miasta Luboń” i tytułu - „Honorowy Obywatel Miasta Luboń”

 

XXVIII/171/2009

05.02.2009

uznania za niezasadną skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

 

XXIX/172/2009

26.03.2009

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń – „Tereny po WPPZ”

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2009, pozycja 1669 data ogłoszenia:22.05.2009

XXIX/173/2009

26.03.2009

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego Miasta Luboń – „Stary Luboń”

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2009, pozycja 1670 data ogłoszenia: 22.05.2009

XXIX/174/2009

26.03.2009

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2009

 

XXIX/175/2009

26.03.2009

zmiany do uchwały o Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Luboń na lata 2008—2012

 

XXIX/176/2009

26.03.2009

zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2009, pozycja 1671 data ogłoszenia: 22.05.2009

XXIX/177/2009

26.03.2009

powołania Młodzieżowej Rady Miasta Luboń i nadania jej statutu.

 

XXIX/178/2009

26.03.2009

przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”

 

XXIX/179/2009

26.03.2009

zmiany uchwały nr XIX/114/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i gier zlokalizowanych na terenie miasta Luboń

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2009, pozycja 1672 data ogłoszenia: 22.05.2009

XXIX/180/2009

26.03.2009

zmiany uchwały nr L/253/2002 z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania w Mieście Luboń.

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2009, pozycja 1673 data ogłoszenia: 22.05.2009

XXIX/181/2009

26.03.2009

ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo – Sportowej w Luboniu

 

XXIX/182/2009

26.03.2009

współpracy z Miastem Bumbesti Jiu w Rumunii

 

XXX/183/2009

23.04.2009

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Luboń za 2008 rok.

 

XXX/184/2009

 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń

 

XXXI/185/2009

19.05.2009

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Luboń Północ”.

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2009, pozycja 2226 data ogłoszenia: 08.07.2009

XXXI/186/2009

19.05.2009

ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2009, pozycja 2227 data ogłoszenia: 08.07.2009

XXXI/187/2009

19.05.2009

nadania nazwy ulicy w Luboniu

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2009, pozycja 2228 data ogłoszenia: 08.07.2009

XXXI/ 188/2009

19.05.2009

uznania za niezasadną skargę na działanie Burmistrza Miasta Luboń oraz pracowników Urzędu Miasta Luboń

 

XXXII/189/2009

25.06.2009

Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Luboń

 

XXXII/190/2009

25.06.2009

zmiany uchwały nr XVII/106/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu

 

XXXII/191/2009

25.06.2009

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta Luboń na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki

 

XXXII/192/2009

25.06.2009

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XXXIII/193/2009

30.07.2009

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Żabikowo Północ”

 

XXXIII/194/2009

30.07.2009

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Lasek Południe”

 

XXXIII/195/2009

30.07.2009

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej “Lasek - Zachód”

 

XXXIII/196/2009

30.07.2009

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Lasek – rejon ul. Poznańskiej”

 

XXXIII/197/09

30.07.2009

utworzenia zakładu budżetowego Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Luboniu oraz nadania Statutu Lubońskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji

 

XXXIII/198/2009

30.07.2009

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2009.

 

XXXIII/199/2009

30.07.2009

zmiany do uchwały o Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Luboń na lata 2008—2012

 

XXXIII/200/2008

30.07.2009

zaciągnięcia przez Miasto Luboń kredytu długoterminowego.

 

XXXIII/201/2009

30.07.2009

zaciągnięcia oraz zabezpieczenia wekslem in blanco pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

XXXIII/202/2009

30.07.2009

zmiany uchwały Rady Miasta Luboń nr XXIX/177/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Luboń i nadania jej statutu.

 

XXXIII/203/2009

30.07.2009

zmiany uchwały nr IV/24/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie opłaty skarbowej

 

XXXIV/204/2009

24.09.2009

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 

XXXIV/205/2009

24.09.2009

zmiany uchwały nr IV/29/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie diet miesięcznych dla radnych Rady Miasta Luboń.

 

XXXIV/206/2009

24.09.2009

zmiany uchwały nr IV/30/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego w podróży służbowej i zwrotu kosztów przejazdów.

 

XXXIV/207/2009

24.09.2009

przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”

 

XXXIV/208/2009

24.09.2009

przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”

 

XXXIV/209/2009

24.09.2009

zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

 

XXXIV/210/2009

24.09.2009

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XXXIV/211/2009

24.09.2009

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XXXIV/212/2009

24.09.2009

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XXXVI/213/2009

29.10.2009

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2009.

 

XXXVI/214/2009

29.10.2009

zmiany do uchwały o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Luboń na lata 2009—2013

 

XXXVI/215/2009

29.10.2009

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Kocie Doły”

 

XXXVI/216/2009

29.10.2009

podatku od nieruchomości.

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2009, pozycja 4218 data ogłoszenia: 31.12.2009

XXXVI/217/2009

29.10.2009

opłaty targowej.

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2009, pozycja 4219 data ogłoszenia: 31.12.2009

XXXVI/218/2009

29.10.2009

podatku od środków transportowych

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2009, pozycja 4220 data ogłoszenia: 31.12.2009

XXXVI/219/2009

 

29.10.2009

przyjęcia “Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2010 roku”

 

XXXVI/220/2009

29.10.2009

określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez Miasto Luboń, rozwoju sportu kwalifikowanego

Dz.Urz.Woj.Wielkp. Rocznik 2009, pozycja 4221 data ogłoszenia: 31.12.2009

XXXVI/221/2009

29.10.2009

dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pn. Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Luboniu

 

XXXVI/222/2009

29.10.2009

porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań, w zakresie budowy gminnych dróg, ulic i mostów

 

XXXVII/223/2009

26.11.2009

ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2010

 

XXXVII/224/2009

26.11.2009

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XXXVII/225/2009

26.11.2009

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XXXVII/226/2009

26.11.2009

nadania nazwy ulicy w Luboniu

 

XXXVII/227/2009

26.11.2009

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

 

XXXVIII/228/2009

17.12.2009

zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2009

 

XXXVIII/229/2009

17.12.2009

zmiany do uchwały o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Luboń na lata 2009—2013

 

XXXVIII/230/2009

17.12.2009

określenia sposobu realizacji inwestycji budowy dróg gminnych w mieście Luboń i zaciągnięcia zobowiązań na jej sfinansowanie

 

XXXVIII/231/2009

17.12.2009

określenia sposobu realizacji inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Luboniu i zaciągnięcia zobowiązań na jej sfinansowanie

 

XXXVIII/232/2009

17.12.2009

przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w 2010r. realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim

 

XXXVIII/233/2009

17.12.2009

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy na rok 2010

 

XXXVIII/234/2009

17.12.2009

zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Luboń

 

XXXVIII/234/2009

17.12.2009

zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Luboń

 

XL/235/2010

14.01.2010

budżetu miasta Luboń na 2010 rok

 

XL/236/2010

14.01.2010

zmiany do uchwały o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Luboń na lata 2010-2014

 

XLI/237/2010

25.02.2010

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Luboń na lata 2010 - 2014

 

XLII/238/2010

25.03.2010

zmiany budżetu miasta Luboń na 2010 rok

 

XLII/239/2010

25.03.2010

zmiany do uchwały o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Luboń na lata 2010—2014

 

XLII/240/2010

 

upoważnienia Burmistrza Miasta Luboń do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

XLII/241/2010

 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie Miasta Luboń.

 

XLII/242/2010

 

porozumienia międzygminnego z Miastem i Gmina Buk, w zakresie składowania odpadów komunalnych oznaczonych kodem 20 03 01 na gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonym we wsi Wysoczka

 

XLIV/243/2010

15.04.2010

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej “Stary Luboń”

 

XLIV/244/2010

15.04.2010

porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

XLV/245/2010

29.04.2010

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

XLV/246/2010

29.04.2010

uznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Luboń za niezasadną

 

XLVI/247/2010

29.04.2010

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Lasek – rejon ul. Wirowskiej”

 

XLVI/248/2010

27.05.2010

zmiany budżetu miasta Luboń na 2010 rok

 

XLVI/249/2010

27.05.2010

zmiany do uchwały o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Luboń na lata 2010—2014

 

XLVI/250/2010

27.05.2010

nadania nazwy placowi w Luboniu

 

XLVII/251/2010

24.06.2010

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze

 

XLVII/252/2010

24.06.2010

ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie Miasta Luboń

 

XLVII/253/2010

24.06.2010

likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Luboń w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe

 

XLVII/254/2010

24.06.2010

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Luboń

 

XLVII/255/2010

24.06.2010

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

XLVII/256/2010

24.06.2010

upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

XLVIII/257/2010

29.07.2010

zmiany budżetu miasta Luboń na 2010 rok

 

XLVIII/258/2010

29.07.2010

procedury uchwalania budżetu miasta Luboń oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

 

XLVIII /259/2010

29.07.2010

uznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Luboń za niezasadną

 

XLIX/260/2010

30.09.2010

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - „Żabikowo Centrum - Południe”

 

XLIX/261/2010

30.09.2010

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń -"Żabikowo Centrum - Północ”

 

XLIX/262/2010

30.09.2010

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej ,,Lasek – Zachód”

 

XLIX/263/2010

30.09.2010

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Lasek – rejon ul. Nowiny”.

 

XLIX/264/2010

30.09.2010

zmiany budżetu miasta Luboń na 2010 rok

 

XLIX/265/2010

30.09.2010

zmiany do uchwały o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Luboń na lata 2010—2014

 

XLIX/266/2010

30.09.2010

przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2010 – 2013 dla Miasta Lubonia

 

XLIX/267/2010

30.09.2010

Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na terenie Miasta Luboń na lata 2010 – 2014

 

XLIX/268/2010

30.09.2010

utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań

 

L/269/2010

21.10.2010

przyjęcia Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011

 

L/270/2010

21.10.2010

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 

L/271/2010

21.10.2010

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Stary Luboń”

 

L/272/2010

21.10.2010

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - „Żabikowo Północ”

 

L/273/2010

21.10.2010

zmiany uchwały nr XLIV/244/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 

L/274/2010

21.10.2010

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych na rzecz Polskiego Związku Działkowców

 

L/275/2010

21.10.2010

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Luboniu przy ul. Sikorskiego na rzecz Polskiego Związku Działkowców

 

L/276/2010

21.10.2010

przeznaczenia środków na zadanie polegając na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w 2011r. realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim

 

L/277/2010

21.10.2010

przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”

 

LI/278/2010

9.11.2010

utworzenia Związku Międzygminnego "Transport Aglomeracji Poznańskiej".

 

LI/279/2010

9.11.2010

przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Transport Aglomeracji Poznańskiej"

 

 

 

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych