Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014 » Rejestr uchwał RML kadencji 2002 - 2006

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014: Rejestr uchwał RML kadencji 2002 - 2006

 

-

Nieobowiązuje


-

Obowiązuje
Nr uchwały z dnia w sprawie
I/1/2002 21.11.2002r. zasad wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Luboń
I/2/2002 21.11.2002r. wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Luboń
I/3/2002 21.11.2002r. wygaśnięcia mandatu radnego
I/4/2002 21.11.2002r. wygaśnięcia mandatu radnego
I/5/2002 21.11.2002r. wygaśnięcia mandatu radnego
I/6/2002 21.11.2002r. powołania Sekretarza obrad
II/7/2002 26.11.2002r. obsadzenia mandatu radnego
II/8/2002 26.11.2002r. obsadzenia mandatu radnego
II/9/2002 26.11.2002r. obsadzenia mandatu radnego
II/10/2002 26.11.2002r. zasad wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Luboń
II/11/2002 26.11.2002r. ustalenia liczebności Wiceprzewodniczących Rady Miasta Luboń
II/12/2002 26.11.2002r. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Luboń
II/13/2002 26.11.2002r. ustalenia liczebności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń
II/14/2002 26.11.2002r. powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń
II/15/2002 26.11.2002r. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń
II/16/2002 26.11.2002r. określenia ilościowego składu komisji stałych Rady Miasta Luboń
II/17/2002 26.11.2002r. powołania członków Komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Miasta Luboń
II/18/2002 26.11.2002r. powołania członków Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa Rady Miasta Luboń
II/19/2002 26.11.2002r. powołania członków Komisji Gospodarczej Rady Miasta Luboń
II/20/2002 26.11.2002r. powołania członków Komisji Sfery Społecznej Rady Miasta Luboń
II/21/2002 26.11.2002r. powołania członków Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Luboń
III/22/2002 12.12.2002r. zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2002
III/23/2002 12.12.2002r. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003
III/24/2002 12.12.2002r. podatku od środków transportowych na rok 2003
III/25/2002 12.12.2002r. opłat lokalnych na rok 2003
III/26/2002 12.12.2002r. obniżenia ceny 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2003
III/27/2002 12.12.2002r. podatku od posiadania psów na rok 2003
III/28/2002 12.12.2002r. określenia wzorów formularzy na podatki: rolny, leśny i od nieruchomości
III/29/2002 12.12.2002r. wynagrodzenia Burmistrza Miasta Luboń
III/30/2002 12.12.2002r. diet miesięcznych dla radnych Rady Miasta Luboń
III/31/2002 12.12.2002r. ustalenia wysokości stawki za korzystanie przez radnego z samochodu prywatnego w podróży służbowej i zwrotu kosztów przejazdów
IV/32/2002 27.12.2002r. zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2002
IV/33/2002 27.12.2002r. niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002
IV/34/2002 27.12.2002r. przyjęcia “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003” oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchylona !!!
IV/35/2002 27.12.2002r. budżetu Miasta Luboń na rok 2003
IV/36/2002 27.12.2002r. planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003
IV/37/2002 27.12.2002r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003
IV/38/2002 27.12.2002r. upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta do sprawowania funkcji wynikających z prawa pracy
IV/39/2002 27.12.2002r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń
V/40/2003 30.01.2003r. nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu
VI/41/2003 27.02.2003r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego przy ul. Armii Poznań w Luboniu
VI/42/2003 27.02.2003r. opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej
VI/43/2003 27.02.2003r. likwidacji Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Luboniu
VI/44/2003 27.02.2003r. przyjęcia “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003” oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
VII/45/2003 27.03.2003r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poligonu pożarniczego w Luboniu dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
VII/46/2003 27.03.2003r. zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2003
VII/47/2003 27.03.2003r. zmiany uchwały w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002
VII/48/2003 27.03.2003r. zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej
VIII/49/2003 23.04.2003r. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Luboń za 2002 rok
X/50/2003 29.05.2003r. utworzenia środka specjalnego UM „Dni Lubonia”
X/51/2003 29.05.2003r. wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta Luboń “Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Luboniu”
X/52/2003 29.05.2003r. zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2003
X/53/2003 29.05.2003r. jednorazowego zawieszenia i odroczenia płatności czynszu oraz umorzenia należności związanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych w komunalnych zasobach Miasta Luboń
X/54/2003 29.05.2003r. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
X/55/2003 29.05.2003r. “Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu”
XI/56/2003 17.06.2003r. zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2003
XI/57/2003 17.06.2003r. zmiany uchwały w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002
XI/58/2003 17.06.2003r. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu
XII/59/2003 24.07.2003r. Statutu Miasta Luboń
XII/60/2003 24.07.2003r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - Dolny Lasek
XII/61/2003 24.07.2003r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - Żabikowo Zachód
XII/62/2003 24.07.2003r. powołania zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
XII/63/2003 24.07.2003r. dotycząca zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego o nieważności uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego
XIII/64/2003 25.09.2003 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2003
XIII/65/2003 25.09.2003r. zmiany uchwały w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002
XIII/66/2003 25.09.2003r. zasad usytuowania na terenie miasta Luboń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
XIII/67/2003 25.09.2003r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, działka nr 138 (“stara szkoła”), położonego przy ul. Sobieskiego w Luboniu
XIII/68/2003 25.09.2003r. utworzenia Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”
XIII/69/2003 25.09.2003r. przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”
XIV/70/2003 23.10.2003r. wyboru ławników na kadencję 2004-2007
XIV/71/2003 23.10.2003r. trybu udzielania i rozliczania dotacji Miasta Luboń dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne
XIV/72/2003 23.10.2003r. trybu udzielania i rozliczania dotacji Miasta Luboń dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
XIV/73/2003 23.10.2003r. dotycząca zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie budowy i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie
XV/74/2003 27.11.2003r. zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2003
XV/75/2003 27.11.2003r. zmiany uchwały w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002
XV/76/2003 27.11.2003r. wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także tygodniowy wymiar godzin dla dyrektorów i nauczycieli
XV/77/2003 27.11.2003r. ustalenia przedmiotu działania komisji Rady Miasta
XV/78/2003 27.11.2003r. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004
XV/79/2003 27.11.2003r. zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Luboń
XV/80/2003 27.11.2003r. nadania nazw ulicom na terenie Miasta Luboń - ulica Dębiecka,ulica Unijna, rondo Żabikowskie, ulica Bluszczowa, ulica Oliwkowa, ulica Bratkowa, ulica Rumiankowa
XVI/81/2003 09.12.2003r. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004
XVI/82/2003 09.12.2003r. podatku od środków transportowych na rok 2004
XVI/83/2003 09.12.2003r. opłat lokalnych na rok 2004
XVI/84/2003 09.12.2003r. obniżenia ceny 1q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2004
XVI/85/2003 09.12.2003r. podatku od posiadania psów na rok 2004
XVII/86/2003 30.12.2003r. zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2003
XVIII/87/2004 29.01.2004r. utworzenia środków specjalnych przy szkołach podstawowych
XVIII/88/2004 29.01.2004r. budżetu miasta Luboń na rok 2004
XVIII/89/2004 29.01.2004r. planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004
XVIII/90/2004 29.01.2004r. „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004”
XVIII/91/2004 29.01.2004r. powierzenia wykonywania zadania w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach
XIX/92/2004 19.02.2004 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – Żabikowo Północ
XIX/93/2004 19.02.2004 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – Lasek Południe
XIX/94/2004 19.02.2004 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – ulica Dworcowa
XIX/95/2004 19.02.2004 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Luboń Centrum”
XIX/96/2004 19.02.2004 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Luboń - Północ”
XIX/97/2004 19.02.2004 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń
XIX/98/2004 19.02.2004 dotycząca zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji Miasta Luboń dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne
XIX/99/2004 19.02.2004 dotycząca zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji Miasta Luboń dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne
XX/100/2004 04.03.2004 opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej
XX/101/2004 04.03.2004 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Luboń na lata 2004-2008
XX/102/2004 04.03.2004 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Luboń
XX/103/2004 04.03.2004 używania nazwy miasta Luboń w znaku towarowym
XXI/104/2004 26.03.2004 przyjęcia „Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2004 roku”
XXI/105/2004 26.03.2004 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2004
XXI/106/2004 26.03.2004 zwolnienia od opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
XXI/107/2004 26.03.2004 wkładu niepieniężnego do spółki „Aquanet” Sp. z o.o. w Poznaniu
XXI/108/2004 26.03.2004 Statutu Ośrodka Kultury w Luboniu
XXI/109/2004 26.03.2004 Statutu Biblioteki Miejskiej w Luboniu
XXII/110/2004 29.04.2004 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Luboń za 2003 rok
XXIII/111/2004 17.05.2004 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2004
XXIII/112/2004 17.05.2004 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu
XXIV/113/2004 23.06.2004 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2004
XXIV/114/2004 23.06.2004 wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta Luboń - „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Luboniu”.
XXIV/115/2004 23.06.2004 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia” ZCH LUBOŃ
XXIV/116/2004 23.06.2004 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia” WWWZ SA
XXIV/117/2004 23.06.2004 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia” Staniaław Malepszak
XXIV/118/2004 23.06.2004 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia” Jerzy Paluszczak
XXIV/119/2004 23.06.2004 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia” Eugeniusz Kowalski
XXIV/120/2004 23.06.2004 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia” Janina Bauman
XXIV/121/2004 23.06.2004 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia” ks. Stanisław Streich
XXV/122/2004 14.07.2004 nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu Adama Wodziczki
XXV/123/2004 14.07.2004 procedury uchwalania budżetu Miasta Luboń oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XXV/124/2004 14.07.2004 wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
XXV/125/2004 14.07.2004 zwolnienia od opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
XXVI/126/2004 30.09.2004 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – Dolny Lasek
XXVI/127/2004 30.09.2004 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – Żabikowo Zachód
XXVI/128/2004 30.09.2004 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2004
XXVI/129/2004 30.09.2004 przyjęcia „Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2005 roku”
XXVI/130/2004 30.09.2004 rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Luboń
XXVI/131/2004 30.09.2004 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia”
XXVI/132/2004 30.09.2004 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia”
XXVI/133/2004 30.09.2004 przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Lubonia”
XXVIII/134/2004 17.11.2004 wysokości opłat za miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym w Luboniu
XXVIII/135/2004 17.11.2004 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005
XXVIII/136/2004 17.11.2004 rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Luboń
XXIX/137/2004 09.12.2004 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – Lasek Południe
XXIX/138/2004 09.12.2004 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2004
XXIX/139/2004 09.12.2004 podatku od nieruchomości na rok 2005
XXIX/140/2004 09.12.2004 podatku od środków transportowych na 2005 rok
XXIX/141/2004 09.12.2004 opłat lokalnych na rok 2005
XXIX/142/2004 09.12.2004 obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2005
XXIX/143/2004 09.12.2004 podatku od posiadania psów na rok 2005
XXIX/144/2004 09.12.2004 odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Noclegowni w Luboniu
XXIX/145/2004 09.12.2004 zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy uchylona !!!
XXIX/146/2004 09.12.2004 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uchylona !!!
XXIX/147/2004 09.12.2004 podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków
XXIX/148/2004 09.12.2004 założenia cmentarza komunalnego
XXIX/149/2004 09.12.2004 wysokości opłat za miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym w Luboniu
XXX/150/2004 30.12.2004 uchylenia uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta Luboń - „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Luboniu”
XXX/151/2004 30.12.2004 budżetu Miasta Luboń na rok 2005
XXX/152/2004 30.12.2004 planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005
XXX/153/2004 30.12.2004 „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”
XXX/154/2004 30.12.2004 niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004
XXX/155/2004 30.12.2004 projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli uchylona !!!
XXX/156/2004 30.12.2004 powołania Komisji doraźnej do spraw uzgodnienia treści regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi uchylona !!!
XXX/157/2004 30.12.2004 zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
XXX/158/2004 30.12.2004 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
XXXII/159/2005 24.02.2005 „Programu ochrony środowiska Miasta Luboń”
XXXII/160/2005 24.02.2005 „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Luboń”
XXXII/161/2005 24.02.2005 uczestnictwa w Aquanet Spółka Akcyjna powstałej w wyniku przekształcenia Aquanet Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu
XXXII/162/2005 24.02.2005 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń
XXXII/163/2005 24.02.2005 kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń
XXXII/164/2005 24.02.2005 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
XXXIII/165/2005 24.03.2005 ponownego rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Luboń
XXXIII/166/2005 24.03.2005 zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej
XXXIII/167/2005 24.03.2005 zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
XXXIII/168/2005 24.03.2005 gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe Miasta Luboń
XXXIII/169/2005 24.03.2005 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2005
XXXIII/170/2005 24.03.2005 regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
XXXIV/171/2005 14.04.2005 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - „Luboń-Północ”
XXXIV/172/2005 14.04.2005 rozpatrzenia skargi dotyczącej dzialalności Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
XXXIV/173/2005 14.04.2005 zasad używania herbu, sztandaru i flagi Miasta Luboń
XXXV/174/2005 28.04.2005 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Luboń za 2004 rok
XXXVI/175/2005 19.05.2005 wezwania Rady Miasta do usunięcia naruszenia interesu prawnego osoby prowadzącej Przedszkole Niepubliczne „Calineczka” w Luboniu
XXXVI/176/2005 19.05.2005 upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
XXXVI/177/2005 19.05.2005 upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
XXXVI/178/2005 19.05.2005 upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania, ustalania wysokości i wypłaty dodatków mieszkaniowych
XXXVII/179/2005 23.06.2005 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2005
XXXVII/180/2005 23.06.2005 statutu Biura Majątku Komunalnego w Luboniu
XXXVII/181/2005 23.06.2005 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń „Fosfory”
XXXVII/182/2005 23.06.2005 nadania nazwy ulicy w Luboniu („Zakątek”)
XXXVIII/183/2005 21.07.2005 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – Żabikowo Północ
XXXVIII/184/2005 21.07.2005 zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
XXXVIII/185/2005 21.07.2005 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu
XXXVIII/186/2005 21.07.2005 zmiany uchwały nr L/253/2002 Rady Miasta Luboń z dnia 27 czerwca 2002r. o ustaleniu okręgów wyborczych i obwodów głosowania w Mieście Luboń – w części dotyczącej obwodów głosowania
XXXVIII/187/2005 21.07.2005 Statutu Ośrodka Kultury w Luboniu
XXXVIII/188/2005 21.07.2005 nadania nazwy ulicy w Luboniu („Liliowa”)
XXXIX/189/2005 22.09.2005 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - „ulica Dworcowa”
XXXIX/190/2005 22.09.2005 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2005
XXXIX/191/2005 22.09.2005 przyjęcia „Programu wspólpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2006 roku”
XXXIX/192/2005 22.09.2005 zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”
XXXIX/193/2005 22.09.2005 zaopiniowania projektu planu aglomeracji Poznań
XXXIX/194/2005 22.09.2005 nadania nazwy ulicy w Luboniu („Skromna”)
XL/195/2005 27.10.2005 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2005
XL/196/2005 27.10.2005 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń
XL/197/2005 27.10.2005 kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń
XL/198/2005 27.10.2005 bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej
XL/199/2005 27.10.2005 „Parku Papieskiego” w Luboniu
XLI/200/2005 24.11.2005 przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego Miasta Luboń”
XLI/201/2005 24.11.2005 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006
XLII/202/2005 08.12.2005 zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2005
XLII/203/2005 08.12.2005 w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2006
XLII/204/2005 08.12.2005 w sprawie podatku od środków transportowych na 2006 rok
XLII/205/2005 08.12.2005 w sprawie opłat lokalnych na rok 2006.
XLII/206/2005 08.12.2005 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2006.
XLII/207/2005 08.12.2005 w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006.
XLII/208/2005 08.12.2005 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. rolnym i leśnym.
XLII/209/2005 08.12.2005 w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Luboń poprzez zwolnienia z podatku od nieruchom
XLIII/210/2005 29.12.2005 w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2005.
XLIII/211/2005 29.12.2005 w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
XLIII/212/2005 29.12.2005 w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2006.
XLIII/213/2005 29.12.2005 w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.
XLIII/214/2005 29.12.2005 w sprawie “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006”.
XLIV/215/2006 26.01.2006 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Kościół – ul.Źródlana\"
XLIV/216/2006 26.01.2006 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków.
XLIV/217/2006 26.01.2006 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń
XLV/218/2006 02.03.2006 w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2006
XLV/219/2006 02.03.2006 dotycząca zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Luboniu
XLV/220/2006 02.03.2006 w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe Miasta Luboń
XLVI/221/2006 30.03.2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń
XLVI/222/2006 30.03.2006 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
XLVI/223/2006 30.03.2006 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego Miasta Luboń\"
XLVI/224/2006 30.03.2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczek z WGOSiGW
XLVI/225/2006 30.03.2006 dotycząca zmiany uchwały w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku
XLVI/226/2006 30.03.2006 w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2006.
XLVII/227/2006 12.04.2006 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń –“Tereny po WPPZ”
XLVII/228/2006 12.04.2006 w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia „Porozumienia o utworzeniu i współpracy partnerskiej w ramach Parku Przemysłowego LUBOŃ\"
XLVII/229/2006 12.04.2006 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej
XLVIII/230/2006 27.04.2006 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Luboń za 2005 rok.
XLIX/231/2006 01.06.2006 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
XLIX/232/2006 01.06.2006 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Tereny po WPPZ
XLIX/233/2006 01.06.2006 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Luboń Północ”
XLIX/234/2006 01.06.2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW
XLIX/235/2006 01.06.2006 w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń
XLIX/236/2006 01.06.2006 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
XLIX/237/2006 01.06.2006 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
XLIX/238/2006 01.06.2006 w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Lubonia”
L/239/2006 29.06.2006 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju lokalnego Miasta Luboń”
L/240/2006 29.06.2006 dotycząca zmiany uchwały w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005
L/241/2006 29.06.2006 w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2006
L/242/2006 29.06.2006 w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycję pn. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej
L/243/2006 29.06.2006 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze
L/244/2006 29.06.2006 w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja stosuje się p
L/245/2006 29.06.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej.
L/246/2006 29.06.2006 w sprawie zmiany uchwały nr L/253/2002 z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania w Mieście Luboń
LI/247/2006 20.07.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń „Kościół – ul. Źródlana”
LI/248/2006 20.07.2006 w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu.
LI/249/2006 20.07.2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu
LI/250/2006 20.07.2006 w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Lubonia”.
LII/251/2006 12.09.2006 w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2006
LII/252/2006 12.09.2006 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia “Planu rozwoju lokalnego Miasta Luboń”
LII/253/2006 12.09.2006 dotycząca zmiany uchwały w sprawie niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005
LII/254/2006 12.09.2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu
LII/255/2006 12.09.2006 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Luboniu.
LII/256/2006 12.09.2006 w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej.
LIII/257/2006 12.10.2006 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta „Luboń Północ”
LIII/258/2006 12.10.2006 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia Wojewódzkiego FOSiGW
LIII/259/2006 12.10.2006 Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia “Planu rozwoju lokalnego Miasta Luboń”
LIII/260/2006 12.10.2006 w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń
LIII/261/2006 12.10.2006 w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi
LIII/262/2006 12.10.2006 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń.
LIII/263/2006 12.10.2006 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń.
LIII/264/2006 12.10.2006 w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych