Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
UCHWAŁA NR XXVII/212/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 09:06:42
UCHWAŁA NR XXVII/211/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 09:06:12
UCHWAŁA NR XXVII/210/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/74/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu.
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 09:05:10
UCHWAŁA NR XXVII/209/2020 RADZIE MIASTA LUBOŃ z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres do półto
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 09:03:59
UCHWAŁA NR XXVII/208/2020 RADZIE MIASTA LUBOŃ z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Luboń na lata 2020 - 2025.
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 09:01:33
UCHWAŁA NR XXVII/207/2020 RADZIE MIASTA LUBOŃ z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 08:59:45
UCHWAŁA NR XXVII/206/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń a Miastem Poznań i Gminą Komorniki w zakresie lok
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 08:47:52
UCHWAŁA NR XXVII/205/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego "Trójeczka" w Mieście Luboń.
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 08:46:45
UCHWAŁA NR XXVII/204/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021.
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 08:45:37
UCHWAŁA NR XXVI/203/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 22 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 08:40:04
UCHWAŁA NR XXVI/202/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 08:38:47
UCHWAŁA NR XXVI/201/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 08:36:49
UCHWAŁA NR XXVI/200/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/72/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości.
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 08:35:13
UCHWAŁA NR XXVI/199/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 22 października 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 08:33:41
UCHWAŁA NR XXVI/198/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 22 października 2020 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń oraz miejscowych planów zag
wytworzono: 8 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-08 08:32:30
UCHWAŁA NR XXV/197/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035
wytworzono: 27 Października 2020 | zmodyfikowano: 2020-10-27 08:26:40
UCHWAŁA NR XXV/196/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok
wytworzono: 27 Października 2020 | zmodyfikowano: 2020-10-27 08:25:19
UCHWAŁA NR XXV/195/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, osiedlom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrz
wytworzono: 27 Października 2020 | zmodyfikowano: 2020-10-27 08:23:47
UCHWAŁA NR XXV/194/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miasta Luboń w sprawie Regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie Miasta L
wytworzono: 27 Października 2020 | zmodyfikowano: 2020-10-27 08:22:39
UCHWAŁA NR XXV/193/2020 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: ustalenia regulaminu korzystania z urządzeń Street Workout zlokalizowanych na terenie Miasta Luboń.
wytworzono: 27 Października 2020 | zmodyfikowano: 2020-10-27 08:21:36

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych