Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
UCHWAŁA NR LI/396/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028
wytworzono: 14 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-14 14:03:06
UCHWAŁA NR LI/395/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabikowo Centrum - Północ w rejonie ul. Poniatowskiego
wytworzono: 14 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-14 14:01:45
UCHWAŁA NR LI/394/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Luboń Północ
wytworzono: 14 Listopada 2018 | zmodyfikowano: 2018-11-14 13:59:33
UCHWAŁA NR L/393/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028
wytworzono: 19 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-19 15:34:45
UCHWAŁA NR L/392/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok
wytworzono: 19 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-19 15:33:39
UCHWAŁA NR L/391/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miasta Luboń w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
wytworzono: 19 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-19 15:32:17
UCHWAŁA NR L/390/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Luboń.
wytworzono: 19 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-19 15:30:56
UCHWAŁA NR L/389/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/66/99 Rady Miejskiej Lubonia z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
wytworzono: 19 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-19 15:29:30
UCHWAŁA NR L/388/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do trzech lat.
wytworzono: 19 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-19 15:28:06
UCHWAŁA NR L/387/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia umorzonych części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
wytworzono: 19 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-19 15:26:43
UCHWAŁA NR L/386/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 15/8, arkusz mapy 10, obręb
wytworzono: 19 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-19 15:25:25
UCHWAŁA NR L/385/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transport
wytworzono: 19 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-19 15:23:56
UCHWAŁA NR L/384/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo w zakresie lok
wytworzono: 19 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-19 15:22:37
UCHWAŁA NR L/383/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/347/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Woje
wytworzono: 19 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-19 15:21:14
UCHWAŁA NR L/382/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2019.
wytworzono: 19 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-19 15:19:44
UCHWAŁA NR L/381/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/131/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu św
wytworzono: 19 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-19 15:18:07
UCHWAŁA NR L/380/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Luboń.
wytworzono: 19 Października 2018 | zmodyfikowano: 2018-10-19 15:15:42
UCHWAŁA NR XLIX/379/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2018-2028
wytworzono: 30 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-07-30 12:41:26
UCHWAŁA NR XLIX/378/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok
wytworzono: 30 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-07-30 12:39:55
UCHWAŁA NR XLIX/377/2018 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Luboń.
wytworzono: 30 Lipca 2018 | zmodyfikowano: 2018-07-30 12:36:33

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych