Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010:«« pierwsza « poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12  następna »
Uchwała nr XXV/139/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie opłaty targowej na rok 2009.
wytworzono: 10 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-10 19:40:39
Uchwała nr XXV/138/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2009
wytworzono: 10 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-10 19:32:53
Uchwała nr XXV/137/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2009.
wytworzono: 10 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-10 19:19:05
Uchwała Nr XXIV /136 / 2008 z dnia 15 października 2008 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXIII /131 /2008 z dnia 25 września 2008 r.
wytworzono: 10 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-10 19:13:33
Uchwała nr XXIV/135/2008 z dnia 15 października 2008r. w sprawie przystąpienia Miasta Luboń do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
wytworzono: 10 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-10 19:11:13
Uchwała nr XXIV/134/2008 Rady Miasta Lubonia z dnia 15 października 2008 r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego w Luboniu
wytworzono: 5 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-05 23:33:02
Uchwała nr XXIV/133/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 15 października 2008 r. w sprawie uchwalenia mpzp FOSFORY
wytworzono: 5 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-10 00:18:33
Uchwała nr XXIV/132/2008 z dnia 15 października 2008r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Luboń na lata 2008 - 2017
wytworzono: 23 Października 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-05 22:27:27
Uchwała nr XXIII/131/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie : upoważnienia Kierownika MOPS w Luboniu do załatwiania spraw z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.
wytworzono: 23 Października 2008 | zmodyfikowano: 2008-10-23 20:25:27
Uchwała nr XXIII/130/2008 z dnia 25 września 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2008.
wytworzono: 23 Października 2008 | zmodyfikowano: 2008-10-23 20:20:51
UCHWAŁA NR XXIII/129/2008 z dnia 25 września 2008 r.w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń
wytworzono: 23 Października 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-03 15:14:31
Uchwała Nr XXII/ 128/08 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie : uznania za nieuzasadnioną skargi na działania Burmistrza Miasta Luboń.
wytworzono: 1 Września 2008 | zmodyfikowano: 2008-09-01 12:53:03
Uchwała nr XXII/127/2008 z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu. - ul. WĄSKa
wytworzono: 1 Września 2008 | zmodyfikowano: 2008-09-01 12:50:39
Uchwała nr XXII/126/2008 z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2008.
wytworzono: 1 Września 2008 | zmodyfikowano: 2008-09-01 12:48:06
Uchwała Nr XXII/125/2008 z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia przez Miasto Luboń kredytu długoterminowego.
wytworzono: 1 Września 2008 | zmodyfikowano: 2008-09-01 12:44:13
Uchwała nr XXII/124/2008 z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie z przedszkola publicznego w Mieście Luboń
wytworzono: 1 Września 2008 | zmodyfikowano: 2008-09-01 12:41:32
Uchwała nr XXII/123/2008 z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie opłat za korzystanie z przewozów regularnych organizowanych przez Miasto Luboń.
wytworzono: 1 Września 2008 | zmodyfikowano: 2008-09-01 12:38:19
UCHWAŁA Nr XXI/122/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Luboń nr XX/102/2004 r. z dnia 4 marca 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkani
wytworzono: 1 Września 2008 | zmodyfikowano: 2008-09-01 12:11:37
Uchwała nr XXI/121/2008 z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
wytworzono: 1 Września 2008 | zmodyfikowano: 2008-09-01 12:08:25
Uchwała nr XX/120/2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza Miasta
wytworzono: 1 Września 2008 | zmodyfikowano: 2008-09-01 12:05:52

«« pierwsza « poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12  następna »

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych