Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Komunikaty

Komunikaty:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu - w sprawie wszczęcia postępowania - dot. myjni samochodowej zlokalizowanej na dz. 63, ark. 2, obr. Żabikowo
wytworzono: 19 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-19 10:50:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Komorniki o zawieszeniu postępowania administracyjnego - budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY
wytworzono: 19 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-19 10:41:09
Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Luboń o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie punktu tymczasowego magazynowania odpadów
wytworzono: 13 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-13 22:43:04
Zawiadomienie stron postępowania - osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, tj. działki o nr ewid. 27, ark. 25, obręb Lasek, w Lubon
wytworzono: 13 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-13 22:41:44
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Luboń o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rej. zabytków
wytworzono: 7 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-07 12:17:00
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z dnia 4 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
wytworzono: 7 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-07 12:00:28
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z dnia 4 stycznia 2021 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego - remont ul. Kościuszki
wytworzono: 7 Stycznia 2021 | zmodyfikowano: 2021-01-07 11:55:01
Zawiadomienie-Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowan
wytworzono: 31 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-31 12:17:30
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię
wytworzono: 30 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-30 09:31:55
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Leśmiana wraz z przebudową ul. Sienkiewicza
wytworzono: 28 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-28 11:10:15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Luboń w sprawie przedłużenia postępowania pn: Prowadzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, na terenie nieruchomości o nr ewid. 4/1, ark. 4, obręb Lase
wytworzono: 28 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-28 08:09:45
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie warsztatu blacharsko-lakierniczego poja
wytworzono: 10 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-10 11:38:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Komorniki dotyczące ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
wytworzono: 9 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-09 12:31:10
Obwieszczenie Dyrektora Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2020 r. - wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania "Remont ul. Kościuszki w Luboniu"
wytworzono: 7 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-07 13:00:46
Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 04/12/2020 dot. zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie dezycji ZRID polegającej na budowie ul. Leśmiana wraz z przebudową ul. H. Sie
wytworzono: 7 Grudnia 2020 | zmodyfikowano: 2020-12-07 10:47:31
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Luboń przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowie punktu tymczasowego magazynowania odpadów..."
wytworzono: 26 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-26 13:59:37
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
wytworzono: 26 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-26 08:52:12
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
wytworzono: 26 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-26 08:48:13
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Luboń o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika ciśnieniowego do przechowywania ciekłego azotu wykorzysty
wytworzono: 20 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-20 11:28:16
Zawiadomienie Burmistrz Miasta Luboń w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia sprawy. Dot. postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa mostu n
wytworzono: 20 Listopada 2020 | zmodyfikowano: 2020-11-20 10:48:43

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych