Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010:«« pierwsza « poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11  następna »
Uchwała nr XXVII/159/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w 2009r. realizowane wspólnie z P
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-08 23:19:52
Uchwała nr XXVII/158/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie „Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009”.
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-08 23:16:44
Uchwała nr XXVII/157/2008 z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy.
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-08 23:14:29
Uchwała nr XXVII/156/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany do uchwały o Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Luboń na lata 2008—2012
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-08 23:12:14
Uchwała nr XXVII/155/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/220/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków do
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-08 23:09:06
Uchwała nr XXVII/154/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Luboń na rok 2009.
wytworzono: 9 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-09 23:36:50
Uchwała nr XXVII/153/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2008
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-08 23:06:15
Uchwała nr XXVI/152/2008 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
wytworzono: 11 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-11 12:17:55
Uchwała nr .XXVI/151/2008 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń.
wytworzono: 11 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-11 12:16:00
Uchwała nr XXVI/150/2008 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2009 roku”.
wytworzono: 11 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-11 11:41:23
Uchwała nr XXVI/149/2008 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
wytworzono: 11 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-11 11:36:41
Uchwała nr XXVI/148/2008 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Luboń
wytworzono: 11 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-11 11:35:01
Uchwała nr XXVI/147/2008 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2008.
wytworzono: 11 Grudnia 2008 | zmodyfikowano: 2008-12-11 12:36:57
Uchwała nr XXV/146/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
wytworzono: 10 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-10 20:35:10
Uchwała nr XXV/145/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonej w Luboniu przy ulicy Ks. Streicha na rzecz dzierżawcy.
wytworzono: 10 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-10 20:28:21
Uchwała nr XXV/144/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie : zmiany uchwały nr XX/116/2008 Rady Miasta Luboń w sprawie zaciągnięcia przez Miasto Luboń kredytu
wytworzono: 10 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-10 20:25:51
Uchwała nr XXV/143/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia oraz zabezpieczenia wekslem in blanco pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
wytworzono: 10 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-10 20:20:18
Uchwała nr XXV/142/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2008
wytworzono: 10 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-10 20:16:25
Uchwała nr XXV/141/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2009.
wytworzono: 10 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-10 19:46:19
Uchwała nr XXV/140/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2009.
wytworzono: 10 Listopada 2008 | zmodyfikowano: 2008-11-10 19:44:01

«« pierwsza « poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11  następna »

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych