Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Powszechny Spis Rolny 2020 » Nabór rachmistrzów terenowych

Powszechny Spis Rolny 2020: Nabór rachmistrzów terenowych

Burmistrz Miasta Luboń – Gminny Komisarz Spisowy

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Miasta Luboń.

1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich,
 • zamieszkałych na terenie Miasta Luboń,
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Dodatkowe umiejętności:

 • sprawna obsługa komputera i funkcjonowania systemu GPS,
 • praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 • obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 • dyspozycyjność, prace przy spisie trwają około 3 miesięcy, w tym konieczność odbycia szkolenia.

3. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 • zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego wraz z CV (załącznik nr 1);
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2);
 • oświadczenie kandydatów na rachmistrzów terenowych (załącznik nr 3);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych (załącznik nr 4).

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.”

w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r.

Decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miasta.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Adres do doręczeń: Urząd Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń

Ważne informacje dla osób składających ofertę:

1. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Burmistrza jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Kandydaci podczas szkolenia i egzaminu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenie zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.

3. Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki w wysokości 37,00 zł brutto i liczby prawidłowo spisanych gospodarstw rolnych.

3. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

Wszelkie informacje dot. spisu można uzyskać na stronie www.rolny.spis.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 61 8 130 011 wew. 40

Uwaga: ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla miasta Lubonia wynosi 1.

obrazek

 

   

Dokumenty do pobrania:
Treść ogłoszenia o naborze kandydatów na rachmistrzów
(wprowadził: Michał Rusin 2020-06-18 15:32:39)
rozmiar pliku: 463.3Kb
Zał. Nr 1 do ogłoszenia: kwestionariusz
(wprowadził: Michał Rusin 2020-06-18 12:09:13)
rozmiar pliku: 17.7Kb
Zał. Nr 2 – oświadczenie o niekaralności kandydata na rachmistrza
(wprowadził: Michał Rusin 2020-06-18 12:10:01)
rozmiar pliku: 17.5Kb
Zał. Nr 3 – oświadczenia kandydata na rachmistrza
(wprowadził: Michał Rusin 2020-06-18 12:12:40)
rozmiar pliku: 36.6Kb
Zał. Nr 4 – oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych
(wprowadził: Michał Rusin 2020-06-18 12:13:59)
rozmiar pliku: 15.8Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych