Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Uchwała nr LI/279/2010 Rady Miasta Luboń z 9 listopada 2010r. w sprawie:przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Transport Aglomeracji Poznańskiej"
wytworzono: 10 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-10 13:53:26
Uchwała nr LI/278/2010 Rady Miasta Luboń z 9 listopada 2010r. w sprawie:utworzenia Związku Międzygminnego "Transport Aglomeracji Poznańskiej"
wytworzono: 10 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-10 13:55:11
Uchwała nr L/277/2010 Rady Miasta Luboń z 21 pażdziernika 2010r. w sprawie:przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”.
wytworzono: 3 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-03 15:36:58
Uchwała nr L/276/2010 Rady Miasta Luboń z 21 pażdziernika 2010r. w sprawie:przeznaczenia środków na zadanie polegającna usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w 2011r.
wytworzono: 3 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-03 15:34:34
Uchwała nr L/275/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 21 października 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Luboniu ul. Sikorskiego na rzecz PZD
wytworzono: 3 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-03 15:20:23
Uchwała nr L/274/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 21 października 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych na rzecz PZD
wytworzono: 3 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-03 15:13:50
Uchwała nr L/273/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIV/244/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z M
wytworzono: 3 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-03 15:10:02
Uchwała nr L/272/2010 Rady Miasta Luboń z 21 pażdziernika 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - „Żabikowo Północ”.
wytworzono: 3 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-03 14:49:07
Uchwała nr L/271/2010 Rady Miasta Luboń z 21 pażdziernika 2010r. w sprawie:zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Stary Luboń”.
wytworzono: 3 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-03 14:47:27
Uchwała nr L/270/2010 Rady Miasta Luboń z 21 pażdziernika 2010r. w sprawie:określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
wytworzono: 3 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-03 14:16:20
Uchwała nr L/269/2010 Rady Miasta Luboń z 21 pażdziernika 2010r. w sprawie:: przyjęcia Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 u
wytworzono: 3 Listopada 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-03 15:03:54
Uchwała nr XLIX/268/2010 Rady Miasta Luboń z 30 września 2010r. w sprawie:utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
wytworzono: 12 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-12 15:37:55
Uchwała nr XLIX/267/2010 Rady Miasta Luboń z 30 września 2010r. w sprawie:Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego na terenie Miasta Luboń na lata 2010 – 2014.
wytworzono: 12 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-12 15:29:05
Uchwała nr XLIX/266/2010 Rady Miasta Luboń z 30 września 2010r. w sprawie:przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2010 – 2013 dla Miasta Lubonia
wytworzono: 12 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-12 13:14:48
Uchwała nr XLIX/265/2010 Rady Miasta Luboń z 30 września 2010r. w sprawie:zmiany do uchwały o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Luboń na lata 2010—2014
wytworzono: 12 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-12 12:58:59
Uchwała nr XLIX/264/2010 Rady Miasta Luboń z 30 września 2010r. w sprawie:zmiany budżetu miasta Luboń na 2010 rok.
wytworzono: 12 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-10-12 12:57:30
Uchwała nr XLIX/263/2010 Rady Miasta Luboń z 30 września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Lasek – rejon ul. Nowiny”.
wytworzono: 12 Października 2010 | zmodyfikowano: 2015-09-18 08:05:40
Uchwała nr XLIX/262/2010 Rady Miasta Luboń z 30 września 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej ,,Lasek – Zachód”.
wytworzono: 11 Października 2010 | zmodyfikowano: 2015-09-18 08:05:04
Uchwała nr XLIX/261/2010 Rady Miasta Luboń z 30 września 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - „Żabikowo Centrum - Północ”.
wytworzono: 11 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-03 14:22:48
Uchwała nr XLIX/260/2010 Rady Miasta Luboń z 30 września 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń -„Żabikowo Centrum - Południe”.
wytworzono: 11 Października 2010 | zmodyfikowano: 2010-11-03 14:22:15

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych