Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Rejestr zmian

Rejestr zmian:


2021-01-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja o ograniczeniu dostępności Urzędu Miasta Luboń
dział: Komunikaty
osoba modyfikująca: Marcin Godzich
czas akcji: 2021-01-19 / 14:28:59
przejdź do wpisu >>
2021-01-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja o ograniczeniu dostępności Urzędu Miasta Luboń
dział: Komunikaty
osoba modyfikująca: Marcin Godzich
czas akcji: 2021-01-19 / 12:30:57
przejdź do wpisu >>
2021-01-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu - w sprawie wszczęcia postępowania - dot. myjni samochodowej zlokalizowanej na dz. 63, ark. 2, obr. Żabikowo
dział: Komunikaty
osoba modyfikująca: Agnieszka Perz
czas akcji: 2021-01-19 / 10:50:01
przejdź do wpisu >>
2021-01-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Infomacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu - w sprawie wszczęcia postępowania - dot. myjni samochodowej zlokalizowanej na dz. 63, ark. 2, obr. Żabikowo
dział: Komunikaty
osoba wprowadzająca: Agnieszka Perz
czas akcji: 2021-01-19 / 10:48:16
przejdź do wpisu >>
2021-01-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie Wójta Gminy Komorniki o zawieszeniu postępowania administracyjnego - budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY
dział: Komunikaty
osoba wprowadzająca: Agnieszka Perz
czas akcji: 2021-01-19 / 10:41:08
przejdź do wpisu >>
2021-01-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół XXVIII sesji Rady Miasta Luboń, Która odbyła się 17 grudnia (poniedziałek) 2020 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w trybie zdalnym
dział: Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023
osoba wprowadzająca: Marcin Godzich
czas akcji: 2021-01-19 / 09:36:06
przejdź do wpisu >>
2021-01-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Protokół nr XXVII sesji Rady Miasta Luboń, 19 listopada 2020 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym
dział: Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023
osoba modyfikująca: Marcin Godzich
czas akcji: 2021-01-19 / 09:33:32
przejdź do wpisu >>
2021-01-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ul. Niezłomnych w Luboniu wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną
dział: Zamówienia publ. aktualne
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-19 / 08:58:15
przejdź do wpisu >>
2021-01-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DOM WŁODARZA
dział: Zamówienia publ. aktualne
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-18 / 12:52:03
przejdź do wpisu >>
2021-01-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zarządzenia Burmistrza 2021
dział: Zarządzenia Burmistrza od 2003 do 2020
osoba modyfikująca: Marcin Godzich
czas akcji: 2021-01-18 / 08:07:44
przejdź do wpisu >>
2021-01-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenia Burmistrza 2021
dział: Zarządzenia Burmistrza od 2003 do 2020
osoba wprowadzająca: Marcin Godzich
czas akcji: 2021-01-18 / 08:05:20
przejdź do wpisu >>
2021-01-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: PRZETARG NIEOGRANICZONY - ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
dział: Zamówienia publ. aktualne
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-14 / 14:32:44
przejdź do wpisu >>
2021-01-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Plan zamówień BMK w Luboniu na 2021
dział: Zamówienia publ. aktualne
osoba wprowadzająca: Dariusz Springer
czas akcji: 2021-01-14 / 13:52:51
przejdź do wpisu >>
2021-01-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021 DLA MIASTA LUBOŃ
dział: Zamówienia publ. aktualne
osoba wprowadzająca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-14 / 13:13:28
przejdź do wpisu >>
2021-01-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: 21. Wydawanie zezwolenia na sprzedaź napojów alk.
dział: Sprawy w urzędzie według wydziałów
osoba modyfikująca: Jagoda Wawrzyniak
czas akcji: 2021-01-14 / 10:27:31
przejdź do wpisu >>
2021-01-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: 21. Wydawanie zezwolenia na sprzedaź napojów alk.
dział: Sprawy w urzędzie według wydziałów
osoba modyfikująca: Jagoda Wawrzyniak
czas akcji: 2021-01-14 / 10:24:15
przejdź do wpisu >>
2021-01-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: 21. Wydawanie zezwolenia na sprzedaź napojów alk.
dział: Sprawy w urzędzie według wydziałów
osoba modyfikująca: Jagoda Wawrzyniak
czas akcji: 2021-01-14 / 10:03:30
przejdź do wpisu >>
2021-01-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: 21. Wydawanie zezwolenia na sprzedaź napojów alk.
dział: Sprawy w urzędzie według wydziałów
osoba modyfikująca: Jagoda Wawrzyniak
czas akcji: 2021-01-14 / 09:57:01
przejdź do wpisu >>
2021-01-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: 21. Wydawanie zezwolenia na sprzedaź napojów alk.
dział: Sprawy w urzędzie według wydziałów
osoba modyfikująca: Jagoda Wawrzyniak
czas akcji: 2021-01-14 / 09:43:02
przejdź do wpisu >>
2021-01-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Luboń o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie punktu tymczasowego magazynowania odpadów
dział: Komunikaty
osoba wprowadzająca: Marcin Wiciński
czas akcji: 2021-01-13 / 22:43:03
przejdź do wpisu >>
2021-01-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie stron postępowania - osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, tj. działki o nr ewid. 27, ark. 25, obręb Lasek, w Luboniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie punktu tymczasowego magazynowania odpadów
dział: Komunikaty
osoba wprowadzająca: Marcin Wiciński
czas akcji: 2021-01-13 / 22:41:43
przejdź do wpisu >>
2021-01-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta Luboń - zamówienie z wolnej ręki
dział: Zamówienia publ. aktualne
osoba wprowadzająca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-13 / 12:07:13
przejdź do wpisu >>
2021-01-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia sektorowego
dział: Zamówienia publ. zakończone
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-13 / 10:28:40
przejdź do wpisu >>
2021-01-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia sektorowego
dział: Zamówienia publ. zakończone
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-13 / 10:28:21
przejdź do wpisu >>
2021-01-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia sektorowego
dział: Zamówienia publ. zakończone
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-13 / 10:28:03
przejdź do wpisu >>
2021-01-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia sektorowego
dział: Zamówienia publ. zakończone
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-13 / 10:27:43
przejdź do wpisu >>
2021-01-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Przetarg nieograniczony-Zagospodarowanie terenów zielenią niską, średniowysoką i wysoką wraz z pielągnacją, łąki kwietne oraz infrastruktura towarzysząca w Luboniu
dział: Zamówienia publ. zakończone
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-13 / 10:24:08
przejdź do wpisu >>
2021-01-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020 DLA MIASTA LUBOŃ
dział: Zamówienia publ. zakończone
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-13 / 10:23:34
przejdź do wpisu >>
2021-01-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020 DLA BMK
dział: Zamówienia publ. zakończone
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-13 / 10:23:13
przejdź do wpisu >>
2021-01-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zagospodarowanie terenów infrastrukturą towarzyszącą w ramach zagospodarowania zielenią terenu ul. Unijna, zagospodarowania zielenią terenu ul. Konarzewskiego, zagospodarowania zielenią terenu ul. Po
dział: Zamówienia publ. zakończone
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-13 / 10:22:54
przejdź do wpisu >>
2021-01-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zagospodarowanie terenów infrastrukturą towarzyszącą w ramach zagospodarowania zielenią terenu ul. Unijna, zagospodarowania zielenią terenu ul. Konarzewskiego, zagospodarowania zielenią terenu ul. Po
dział: Zamówienia publ. zakończone
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-13 / 10:22:34
przejdź do wpisu >>
2021-01-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: PRZETARG NIEOGRANICZONY - Zagospodarowanie terenów infrastrukturą towarzyszącą w ramach zagospodarowania zielenią terenu ul. Unijna, zagospodarowania zielenią terenu ul. Konarzewskiego, zagospodarowa
dział: Zamówienia publ. zakończone
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-13 / 10:22:13
przejdź do wpisu >>
2021-01-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Przetarg nieograniczony - Dostarczenie, montaż uruchomienie oraz kompleksowe utrzymanie stacji Roweru Miejskiego w Mieście Luboń
dział: Zamówienia publ. zakończone
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-13 / 10:21:42
przejdź do wpisu >>
2021-01-12 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Urząd Miasta Luboń
dział: oferty pracy - do edytowania
osoba modyfikująca: Janusz Piasecki
czas akcji: 2021-01-12 / 19:57:23
przejdź do wpisu >>
2021-01-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: 2021
dział: oferty pracy - do edytowania
osoba wprowadzająca: Janusz Piasecki
czas akcji: 2021-01-12 / 19:54:48
przejdź do wpisu >>
2021-01-12 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Urząd Miasta Luboń
dział: oferty pracy - do edytowania
osoba modyfikująca: Janusz Piasecki
czas akcji: 2021-01-12 / 19:51:36
przejdź do wpisu >>
2021-01-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: 2021
dział: oferty pracy - do edytowania
osoba wprowadzająca: Janusz Piasecki
czas akcji: 2021-01-12 / 19:49:46
przejdź do wpisu >>
2021-01-12 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DOM WŁODARZA
dział: Zamówienia publ. aktualne
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-12 / 14:46:02
przejdź do wpisu >>
2021-01-12 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DOM WŁODARZA
dział: Zamówienia publ. aktualne
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-12 / 14:33:33
przejdź do wpisu >>
2021-01-12 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
dział: Zamówienia publ. aktualne
osoba modyfikująca: Aneta Maciejewska
czas akcji: 2021-01-12 / 14:31:49
przejdź do wpisu >>
2021-01-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Luboń o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rej. zabytków
dział: Komunikaty
osoba modyfikująca: Agnieszka Perz
czas akcji: 2021-01-07 / 12:16:59
przejdź do wpisu >>
2021-01-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Luboń o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkó
dział: Komunikaty
osoba modyfikująca: Agnieszka Perz
czas akcji: 2021-01-07 / 12:16:10
przejdź do wpisu >>
2021-01-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Luboń o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
dział: Komunikaty
osoba modyfikująca: Agnieszka Perz
czas akcji: 2021-01-07 / 12:15:20
przejdź do wpisu >>
2021-01-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Luboń o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkó
dział: Komunikaty
osoba modyfikująca: Agnieszka Perz
czas akcji: 2021-01-07 / 12:07:25
przejdź do wpisu >>
2021-01-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Luboń o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Luboń
dział: Komunikaty
osoba wprowadzająca: Agnieszka Perz
czas akcji: 2021-01-07 / 12:06:55
przejdź do wpisu >>
2021-01-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z dnia 4 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
dział: Komunikaty
osoba modyfikująca: Agnieszka Perz
czas akcji: 2021-01-07 / 12:00:28
przejdź do wpisu >>
2021-01-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z dnia 4 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - ul. Poniatowskiego 66 w Luboniu
dział: Komunikaty
osoba modyfikująca: Agnieszka Perz
czas akcji: 2021-01-07 / 11:58:18
przejdź do wpisu >>
2021-01-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - ul. Poniatowskiego 66 w Luboniu
dział: Komunikaty
osoba wprowadzająca: Agnieszka Perz
czas akcji: 2021-01-07 / 11:57:17
przejdź do wpisu >>
2021-01-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z dnia 4 stycznia 2021 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego - remont ul. Kościuszki
dział: Komunikaty
osoba wprowadzająca: Agnieszka Perz
czas akcji: 2021-01-07 / 11:55:00
przejdź do wpisu >>
2021-01-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Interpelacje
dział: Interpelacje i wnioski radnych
osoba modyfikująca: Marcin Godzich
czas akcji: 2021-01-07 / 11:35:26
przejdź do wpisu >>
następna >>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych