Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Uchwała nr XLVIII/259/2010 Rady Miasta Luboń z 29 lipca 2010r. w sprawie: uznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Luboń za niezasadną.
wytworzono: 1 Sierpnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-08-02 12:53:39
Uchwała nr XLVIII/258/2010 Rady Miasta Luboń z 29 lipca 2010r. w sprawie:procedury uchwalania budżetu miasta Luboń oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uc
wytworzono: 1 Sierpnia 2010 | zmodyfikowano: 2010-08-02 12:52:39
Uchwała nr XLVIII/257/2010 Rady Miasta Luboń z 29 lipca 2010r. w sprawie: zmiany budżetu miasta Luboń na 2010 rok.
wytworzono: 30 Lipca 2010 | zmodyfikowano: 2010-08-05 14:30:03
Uchwała nr XLVII/256/2010 Rady Miasta Luboń z 24 czerwca 2010r. w sprawie: upoważnienia Kierownika MOPS w Luboniu do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania uczniom świadczeń pomocy material
wytworzono: 29 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2010-06-29 12:57:43
Uchwała nr XLVII/255/2010 Rady Miasta Luboń z 24 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i o wolontariacie proj. aktów prawa miejsc.
wytworzono: 29 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2010-06-29 12:57:05
Uchwała nr XLVII/254/2010 Rady Miasta Luboń z 24 czerwca 2010r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Luboń.
wytworzono: 29 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2010-06-29 12:56:23
Uchwała nr XLVII/253/2010 Rady Miasta Luboń z 24 czerwca 2010r. w sprawie: likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Luboń w celu przekształcenia ich w jednostk
wytworzono: 29 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2010-06-29 12:54:35
Uchwała nr XLVII/252/2010 Rady Miasta Luboń z 24 czerwca 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne na terenie Mista Luboń
wytworzono: 29 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2010-06-29 12:52:29
Uchwała nr XLVII/251/2010 Rady Miasta Luboń z 24 czerwca 2010r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze pólrocze
wytworzono: 29 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2010-06-29 12:51:51
Uchwała nr XLVI/250/2010 Rady Miasta Luboń z 27 maja 2010r. w sprawie: nadania nazwy placowi w Luboniu
wytworzono: 7 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2010-06-07 14:28:20
Uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Miasta Luboń z 27 maja 2010r. w sprawie: zmiany do uchwały o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Luboń na lata 2010-2014
wytworzono: 7 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2010-06-07 14:26:35
Uchwała nr XLVI/248/2010 Rady Miasta Luboń z 27 maja 2010r. w sprawie: zmiany budżetu miasta Luboń na 2010 rok
wytworzono: 7 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2010-06-07 14:25:57
Uchwała nr XLV/247/2010 Rady Miasta Luboń z 29 kwietnia 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Lasek – rejon ul. Wirowskiej”.
wytworzono: 7 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2011-04-06 13:38:43
Uchwała nr XLV/246/2010 Rady Miasta Luboń z 29 kwietnia 2010r. w sprawie:uznania skargi na działanie Burmistrza Miasta Luboń za niezasadną
wytworzono: 7 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2010-06-07 14:24:37
Uchwała nr XLV/245/2010 Rady Miasta Luboń z 29 kwietnia 2010r. w sprawie:zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
wytworzono: 7 Czerwca 2010 | zmodyfikowano: 2010-06-07 14:23:48
Uchwała nr XLIV/244/2010 Rady Miasta Luboń z 15 kwietnia 2010r. w sprawie:porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
wytworzono: 6 Maja 2010 | zmodyfikowano: 2010-05-06 14:59:42
Uchwała nr XLIV/243/2010 Rady Miasta Luboń z 15 kwietnia 2010r. w sprawie: przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej “S
wytworzono: 6 Maja 2010 | zmodyfikowano: 2010-05-06 14:55:37
Uchwała nr XLII/242/2010 Rady Miasta Luboń z 25 marca 2010r. w sprawie: porozumienia międzygminnego z Miastem i Gmina Buk, w zakresie składowania odpadów komunalnych
wytworzono: 5 Maja 2010 | zmodyfikowano: 2010-05-06 14:53:18
Uchwała nr XLII/241/2010 Rady Miasta Luboń z 25 marca 2010r. w sprawie:ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola
wytworzono: 5 Maja 2010 | zmodyfikowano: 2010-05-05 15:18:18
Uchwała nr XLII/240/2010 Rady Miasta Luboń z 25 marca 2010r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Luboń do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
wytworzono: 5 Maja 2010 | zmodyfikowano: 2010-05-05 15:13:44

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych