Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Mapa serwisu

Mapa serwisu:


Miasto Luboń

WYBORY

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rada Miasta Luboń

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023

Zasłużony dla Miasta Luboń

Siewca Roku

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010

Komunikaty

Projekty aktów prawa miejscowego

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006

Burmistrz

Zarządzenia Burmistrza od 2003 do 2021

Urząd Miasta

Sprawy w Urzędzie

Sprawy w urzędzie według wydziałów

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

Zamówienia publ. aktualne

Zamówienia publ. zakończone

Zamówienia do 30 tys. euro

Jednostki organizacyjne

Organizacje pozarządowe

Dokumenty

Oświadczenia majątkowe

Informacje - budżety

Informacja o stanie miasta i jego jednostkach organizacyjnych

Wystąpienia i oceny dokonane przez organy władzy publicznej

Rejestry

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

Oferty pracy - nabór na stanowiska urzędnicze:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Prawo lokalne -plany miejscowe

Gminny Program Rewitalizacji

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Informacje o planowanych zgromadzeniach

Petycje

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych

Powszechny Spis Rolny 2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych