Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010:«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
Uchwała nr XXXIII/199/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: zmiany do uchwały o Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Luboń na lata
wytworzono: 5 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-05 20:39:24
Uchwała nr XXXIII/198/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2009.
wytworzono: 5 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-05 13:18:50
Uchwała nr XXXIII/197/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: utworzenia zakładu budżetowego Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji w
wytworzono: 5 Października 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-14 13:51:32
Uchwała nr XXXIII/196/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie :o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Lasek ̵
wytworzono: 12 Sierpnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-05 12:59:34
Uchwała nr XXXIII/195/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 30 lipca 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej “Lasek
wytworzono: 12 Sierpnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-05 13:06:13
Uchwała nr XXXIII/194/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie : o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “La
wytworzono: 12 Sierpnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-05 13:11:13
Uchwała nr XXXIII/193/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Żabikow
wytworzono: 12 Sierpnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-10-05 13:12:47
Uchwała nr XXXII/192/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu
wytworzono: 12 Sierpnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-08-12 14:32:13
Uchwała nr XXXII/191/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta Luboń na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
wytworzono: 12 Sierpnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-08-12 14:26:39
Uchwała nr XXXII/190/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/106/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku
wytworzono: 12 Sierpnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-08-12 14:23:44
Uchwała nr XXXII/189/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Luboń
wytworzono: 12 Sierpnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-08-12 14:22:22
Uchwała nr XXXI/ 188/2009 z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie: uznania za niezasadną skargę na działanie Burmistrza Miasta Luboń oraz pracowników Urzędu Miasta Luboń.
wytworzono: 11 Czerwca 2009 | zmodyfikowano: 2009-06-11 23:08:54
Uchwała nr XXXI/187/2009 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Luboniu - Starorzeczna
wytworzono: 11 Czerwca 2009 | zmodyfikowano: 2009-06-11 23:15:29
Uchwała nr XXXI/186/2009 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartościnieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
wytworzono: 11 Czerwca 2009 | zmodyfikowano: 2009-06-11 23:35:19
UCHWAŁA NR XXXI/185/2009 z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Luboń Północ”.
wytworzono: 11 Czerwca 2009 | zmodyfikowano: 2009-08-12 15:01:22
Uchwała nr XXX/184/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń.
wytworzono: 12 Sierpnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-08-12 14:16:47
Uchwała nr XXX/183/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Luboń za 2008 rok.
wytworzono: 12 Sierpnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-08-12 14:15:35
Uchwała nr XXIX/182/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie współpracy z Miastem Bumbesti Jiu w Rumunii
wytworzono: 6 Kwietnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-08-12 14:49:56
Uchwała Nr XXIX/181/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo – Sportowej w Luboniu
wytworzono: 6 Kwietnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-04-06 12:36:41
Uchwała nr XXIX/180/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie : zmiany uchwały nr L/253/2002 z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania w Mieście Luboń.
wytworzono: 6 Kwietnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-04-06 12:35:53

«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych