Urząd Miasta Luboń
Strona główna » Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010:«« pierwsza « poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10  następna »
Uchwała nr XXIX/179/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/114/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i gier
wytworzono: 6 Kwietnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-04-06 12:35:06
Uchwała nr XXIX/178/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyznania Medalu “Zasłużony dla Miasta Luboń”.
wytworzono: 6 Kwietnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-04-06 12:34:16
Uchwała nr XXIX/177/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Luboń i nadania jej statutu.
wytworzono: 6 Kwietnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-04-06 12:33:25
Uchwała nr XXIX/176/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu.
wytworzono: 6 Kwietnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-04-06 12:30:31
Uchwała nr XXIX/175/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały o Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Luboń na lata 2008—2012
wytworzono: 6 Kwietnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-04-06 13:38:56
Uchwała nr XXIX/174/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2009
wytworzono: 6 Kwietnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-04-06 12:27:21
UCHWAŁA NR XXIX/173/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Stary Luboń
wytworzono: 6 Kwietnia 2014 | zmodyfikowano: 2019-05-27 10:18:55
UCHWAŁA NR XXIX/172/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń – „Tereny po WPPZ”
wytworzono: 6 Kwietnia 2009 | zmodyfikowano: 2009-06-30 09:15:04
Uchwała nr XXVIII/ 171/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uznania za niezasadną skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu.
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-09 11:33:45
Uchwała nr XXVIII/170/2009 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie: Regulaminu nadawania honorowych wyróżnień: medalu – „Zasłużony dla Miasta Luboń” i tytułu - „Honorowy Obywatel Mia
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-09 11:51:50
Uchwała nr XXVIII/169/2009 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-08 23:50:20
Uchwała nr XXVIII/168/2009 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zwolnienia od opłat zgłoszeń o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dostosowującej przedmiot działalności do PKD 2
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-08 23:48:34
Uchwała Nr XXVIII/167/2009 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy.
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-08 23:45:15
Uchwała nr XXVIII/166/2009 z dnia 5 lutego 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Lasek – rejon ul. Nowiny”.
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-08 23:42:49
Uchwała nr XXVIII/165/2009 z dnia 5 lutego 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – “Lasek – rejon ul. Wirowskiej̶
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-08 23:40:29
UCHWAŁA Nr XXVIII/164/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń „Luboń – Centrum”
wytworzono: 8 Marca 2014 | zmodyfikowano: 2019-05-27 10:05:09
Uchwała nr XXVIII/163/2009 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2009.
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-08 23:30:32
Uchwała nr XXVII/162/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu - ul. Jana Kochanowskiego
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-10 14:01:49
Uchwała nr XXVII/161/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz Przeciwdziałania Przemocy na rok 2009.
wytworzono: 10 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-10 12:03:45
Uchwała nr XXVII/160//2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowan
wytworzono: 8 Marca 2009 | zmodyfikowano: 2009-03-08 23:22:44

«« pierwsza « poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10  następna »

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rada Miasta Luboń »

Zapis audio z Sesji Rady Miasta

Zapis wideo z Sesji Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Wykaz imiennych głosowań kadencji 2018-2023 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2018-2023 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2018-2023 »

Zasłużony dla Miasta Luboń »

Siewca Roku »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2014-2018 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2014-2018 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2010-2014 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2010-2014 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2006 - 2010 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2006-2010 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2006-2010 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Protokoły posiedzeń Komisji Rady Miasta 2002-2006 »

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 2002-2006 »

Uchwały Rady Miasta kadencji 1998-2002

Protokoły sesji Rady Miasta kadencji 1990-1994

Rejestr uchwał Rady Miasta 1990 - 2014

Interpelacje i wnioski radnych